• Den 20:e infaller eller inträffar Vårdagjämningen. Det sägs att då skall dagen var lika lång som natten är kort. Det är nätt o jämt att denna dag hinner etablera sig innan den tramsiga sommartiden infaller. Skall sommaren bli en tisdag i år?


Alla är nog tacksamma att det ännu! inte kommit så mycket snö som år 2011!

• Å sen på onsdag har MHF samling i Bygdegården, Bjärnum. Kvällen kommer att gå i mystikens tecken.

• Å sen på lörda blir det stora Vårmarknaden i Emmaljunga Folkets hus. Det är fastighetens byggnadsförening som inbjuder till samling vid vårträdens grönska?

• Dåvarande Missionshemmet håller på att tillbygges samt moderniseras 1968. Numera är namnet Vittsjöskog.

• Bankkamrer Eric Axelsson, lämnade 1968 sitt uppdrag som kamrer i sparbanken. Han var knuten till banken i nära 30 år med skilda befattningar.

• MHF:s första ordförande, Fritz Björklund var högtidstalare då föreningen firade de första 20 årens verksamhet 1978.

• Flera artiklar 1983 behandlade politikern och nykterhetsförespråkarens affärer. Personen fick i uppdrag att försälja en fastighet och behöll själv pengarna från försäljningen.

• Gränstvisten i Porrarp fortsatte 1983. Under flera år framåt fortsatte tvistigheterna.

• Året var 1988 då Sven Troedsson överlät Rörinstallationer till Roy Ljungberg. Nu är det en ny och ungdomlig firma inom ”rörkrökeribranschen” som servar bygden.

• Övningsobjekt i samband med sanering blev resultatet då Bengtssons träindustri försvann i lågorna 1993. Nu finns bostadsområdet Eken på plats.


Detta var Bengtssons träindustri före branden 1993.

• Tio år senare, nära inpå samma tid 2003. Då var det övningsobjekt när danshaket Lyran förintades av de anlagda lågorna.

• Hydro bensin jubilerade 2003 genom gratis mjukglass. Dessutom erbjöds andra förmåner.

• I slutet av denna innevarande månad 2008 var snömängden riklig. Då passade Marianne & Bengt i Hästhult på att ordna allehanda aktiviteter på det vita underlaget.

• Vintern har inte rasat ännu! Trots invallning av snö har vintergäcken trotsat och tittat upp. Förhoppningsvis är Bondepraktikan ur spel?

Blomster gäckar vintern och ett förebud att våren är på gång!

• Beträffande de markerade övergångsställen: Är dessa enbart till för människor i övergångsåldern?

• epe

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch