VITTSJÖ. Bibliotekets Vänner i Vittsjö arrangerade ännu en berättarafton på Biblioteket. På torsdagskvällen den 27:e var det dags.

Lennart Jönsson från Bjärnum berättade med utgångspunkt från sin bok med samma rubrik som den här notisen. Det blev en intressant berättelse. Lennart har grundligt forskat i ämnet och läst sig till den kunskap han förmedlade. Han beklagar att han är ganska ensam om att ha satt sig in i den här kulturhistorien och beklagar att kunskapen om den här intressanta vardagen hos våra förfäder verkar gå förlorad.

MORA. Så var det dags igen, klockan var 06.50 denna måndagen den 24 februari 2014, då stod åter LES (Lars Eric Svensson) från Korsahåla redo att ta sig ann de 90 km från Berga by till Mora. Han var dock inte ensam, av de 8000 anmälda kom 6598 till start till Öppet spår.

Kl 07.00 gav sig åkare från Försvarsmakten sig iväg ut i spåren och 5 minuter senare var det veteranernas tur och någon minut senare gav sig övriga deltagare iväg. En av dessa var LES lillasyster Anita Svensson som körde för Simlångsdalens IF.
Det blåste kraftigt och gav åkarna förlig vind till Mångsbodarna, spåren var fullt godkända, bitvis bra och LES hade lyckats få till vallningen på sina skidor. Termometern visade +3 denna morgon och så förhöll det sig i stort sett hela dagen. Plusgrader betyder i regel töväder så för många av deltagarna blev det mer eller mindre blöta skor och strumpor.

VITTSJÖ. Föreningen Trygg i Vittsjö genomförde på onsdagskvällen sitt årsmöte. Efter ordförandes inledande välkomsthälsing till de närvarande, pekade han på att föreningen faktiskt består av drygt 400 betalande medlemmar/ hushåll. Så många är det som gärna betalar en slant för att Trygg i Vittsjö verksamhet skall kunna fortsätta.

Längst till vänster delar av styrelsen med Sivard Strand, Kerstin Jönsson, Bert Oredsson och Leif Thånell

I årsberättelsen fanns att läsa att föreningen under 2013 haft ett 50-tal personer som helt ideellt patrullerat i Vittsjö, Emmaljunga, Verum med närliggande byar. Under det gångna året visar en sammanställning bland annat att föreningen haft kontakt med polis ett antal gånger, utfört ”extra” bevakning på flera platser. Rapporterat iakttagelser till flera fastighetsägare, utfört olika sociala insatser. Under året har man också noterat samt därefter vidarebefordrat ”misstänkta” iakttagelser till polis, ett ganska stort antal gånger. De aktiva chaufförerna i föreningen menar att man genom sin närvaro försvårat ett okänt antal brott under 2013. Säkert är det så! Detta omvittnar för övrigt även polisen.

VITTSJÖ. Måndagen den 24 februari höll Vittsjö Röda Kors-krets sitt årsmöte i Linden. Ett trettiotal av medlemmarna hade hörsammat kallelsen till mötet. Vid årsskiftet fanns det åttioen medlemmar i föreningen.
Kupan, som funnits i sexton år, har varit öppen regelbundet under hela året. Man har även återupptagit besöksverksamheten och deltagit vid akuta insamlingstillfällen och därefter skänkt insamlade medel vidare både nationellt och internationellt. Cirka 37000 kronor har nettot av verksamheten givit. Man deltog även i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana och gick i tåget mellan Marknadsplatsen till Gåsadammen.
Efter mötet berättade sjuksköterskan Saskia Titman om sina insatser i organisationen ”Läkare utan gränser”. Det gav åhörarna mycket att tänka på och väckte många frågor som Saskia på ett naturligt och avspänt sätt besvarade eller förklarade. Tack till Saskia och hennes vänner i den fina organisationen med säte i Geneve.

VITTSJÖ. Räddningsvärnet i Vittsjö deltar inte enbart i släckning av bränder och andra hjälpinsatser. Under förra året utfördes 71 insatser i ”Brandsäkerhet” för att kontrollera brandvarnare genom hembesök där 65 nya brandvarnare monterats hos personer inom insatsområdet. Detta framkom bland annat vid Räddningsvärnets årsmöte i brandstationen.

Tidigare brandmannen Tommy Dahlberg och nuvarande ordföranden Martin Andersen ventilerar något innan det var tid att ta sin del i smörgåstårtan.

Under förra året larmades räddningsvärnet 17 gånger och har deltagit 19 övningar av skilda slag. En av de större insatserna skedde vid den stora branden på Flåsmyr med 40 timmars insats. Vidare har räddningsvärnet larmats till bränder och trafikolyckor. Det är helt uppenbart att det lokala räddningsvärnet har en stor uppgift att fylla till hjälp åt drabbade inom området. Befolkningen kan känna sig trygga med ett effektivt brandvärn.

VITTSJÖ. Återigen arrangerar Bibliotekets vänner i samverkan med Kultur i Hässleholm en berättarafton.

Denna gången är det Lennart Jönsson från Bjärnum som kommer. Förutom att Lennart kommer att berätta delar från sin bok ”Från danska kroer till skånska gästis” så finns även Arne ”Grus” Persson med och underhåller med både sång och musik.
Tidpunkten är torsdagen den 27 februari klockan 19 med fri entré. Platsen är naturligtvis Biblioteket i Vittsjö.
Arrangörerna kommer även att se till att det finns fika till självkostnadspris för de som så önskar.

  • Det råder ingen lokalbrist i Emmaljunga! På samma dag och nästan identiskt klockslag torsdag den 27, kommer kyrkokören till Emmaljunga församlingshem med ”hela kyrkan sjunger” klockan 19. Nästan samtidigt klockan 19.30 har Emmaljunga IF sitt årsmöte i klubblokalen vid ”Olympia” i Emmaljunga.
  • Det är väl inget märkligt att februari månad har 28 dagar. Det har alla de övriga månaderna också!
  • Sedan Vittsjö församling under flera år backat har det rejäla avstampet kommit nu. Befolkningens antal ökade med 33 till 2 482, fördelat på 1 281 män och 1 201 kvinnor. Fortfarande sker ett avhopp från kyrkan då icke anslutna till kyrkan uppgår till 544 som inte är anslutna till församlingen. Några avhopp har skett för att komma ifrån en viss kyrkoavgift men de har glömt alla förmåner som ett medlemskap ger!
  • VittsjöBladet och Kyrknytt är på gång sedan trycksvärtan har torkat. Dessa båda värdefulla informationsblad kommer att delas ut till alla hushållen i Vittsjö socken. Spara denna information. Där finns många intressanta uppslag.

VITTSJÖ. Orosmomenten började lägra sig kring skolan i Hultatorp 1949. Det hade då sipprat ut att skolstyrelsen hade planer på att lägga ner undervisningen vid detta ”läroverk”. Då började Snapphaneblodet komma i svallning i denna västra del av socknen.

Så här såg det ut i Hultatorp skolas glansdagar med många elever.

Det fanns då rykten att skolelever i Snärshult skulle utbytas mot elever i Hultatorp och elever i Hårsjö skola skulle utbytas mot elever i Hultatorp med hjälp av skolskjuts! En del av detta utbyte skedde något år senare.

Händelser

 

Teknikens Dag INSTÄLLD
29 aug 2020
13:00 - 17:00
Spelmansträff i Vittsjö
05 sep 2020
13:00 - 23:00
Öppet på Bjärnums Museum
06 sep 2020
14:00 - 17:00
Hembygdens Dag med spelmansmusik
13 sep 2020
13:00 - 17:00
Föredrag av Jan Ole Engkvist
04 okt 2020
14:00 - 17:00