Gert Svensson

Rödhuvad dykand (Netta rufina) är en fågel som tillhör gruppen dykänder inom familjen änder. Honan är mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa, vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb. Hanen i sommardräkt  liknar honan. Dess lockläte låter ungefär ”beet".

Rödhuvade dykanden häckar i stora vasskantade slättsjöar och vikar eller grunda saltsjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. Den är delvis en flyttfågel och de nordliga bestånden flyttar längre söderut till norra Afrika över vintern. I Sverige är den en ovanlig gäst.Första gången rödhuvade dykänder häckade i Sverige var 2012 i fågelsjön Tåkern.

VITTSJÖ. Kvickgräsfjäril, (Pararge aegeria), är en fjärilsart i familjen praktfjärilar. Vingspannet varierar mellan 35 och 42 millimeter, på olika individer.

Den nordliga formen är på ovansidan mörkare brun med ljusgula och ljusbruna fläckar. Denna form har ögonfläckar på motsvarande ställen som den sydliga formen. Undersidan är beige, brun och grå i olika nyanser och med ögonfläckar som den sydliga formen. Larven är lika för både den nordliga och den sydliga formen. Den är grön med en bred mörkgrön rygglinje och flera smala, ljusare linjer på sidorna. Den blir upp till 25 millimeter lång.

Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm - 57 och ett vingspann på 67–73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart.

Den vuxne hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från ung ålder endast har röd dräkt i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång. Spillkråkan kan häcka i såväl barr-, bland- som lövskog, men är vanligast i blandskogar. Den föredrar högstammig, talldominerad gammelskog i bergig terräng, men kan ibland häcka i ren lövskog. Spillkråkan har under senare tid även börjat häcka i närheten av bebyggelse.

Blodmånen kom till slut så man kan se lite av den för det var många moln som vill skymma detta fenomen Men till slut så kunde jag fotografera den mörka blodmånen. Här är några bilder.

VITTSJÖ. Nu har minken fått minkvalpar på Skansenområdet så nu gäller det att skaffa mat till tre hungra ungar. Det gäller att fånga många kräftor!

Här har ”mor Mink” fångat en fin kräfta.

Den vilda minken vistas främst i närheten av vattendrag, sjöar och våtmarker. Födan varierar, men utgörs sommartid i huvudsak av större kräftdjur, groddjur och mindre däggdjur. I Europa tar minken även smågnagare, hardjur och mullvad, samt sjöfågel, främst måsar och änder, speciellt ungar. Vintertid lever minken huvudsakligen av fisk.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.