Spårat

• MHF har sin månadsträff i Bygdegården i Bjärnum onsdag den 21. Gästande underhållare Sara & Bengt Olsson visar bilder och berättar om katastrofen i Nepal 2015.

• Lite utanför sockengränsen finns aktiva Verum. På fredag den 23 är det auktionsförsäljning i församlingshemmet.

• BildVer: Verum kom verkligen i ropet 1918 då denna tidning utkom.

• Å sen dan efter är det den 24, Då är det en enda månad kvar till Julafton. Det har inte varit någon saknad med uteblivit snötäcke men ett lite vitt puder höjer julstämningen! Snöpinnarna har redan kommit på plats. Till vilken nytta denna vintertid?

• Centralmejeriet upphörde 1963. Sen centraliserades mjölken till Hässleholm. Nu åker den ännu längre!

• Den kommunala skatten höjdes 1968 med en krona till 10:50.

• Särskilda Bokens dag arrangerades 1968. Detta med anledning att biblioteket i kulturorten firade sin 100 åriga verksamhet.

• GIK firade sina 40 års aktiv verksamhet 1973. Då fanns säkert inte en tanken på att ett damlag skulle spela i Allsvenskan 40 år senare.

• Aktuell tid gäller för alla s k syföreningsauktioner. På måndag den 12 har kyrkliga syföreningen sin försäljning i församlingshemmet med början kl 18.30. De med korsstygn broderade alstrens tid är förbi. Numera bjuds det ut nästan allt som kan va bra o ha! Diakon Siv Larsson medverkar.

• Numera pensionären och tidigare poliskommissarie Robin Gustavsson med rötter i Verum delger delar av sitt liv vid sopplunchen på torsdag den15 kl 11.50.

• Spanska sjukans härjningar för 100 år sen kommer i dagens ljus i Verum. Samling i församlingshemmet klockan 18 lördag den 17.

• I dagarna är det 115 år sen dåtidens äldsta Vittsjöbo avled. Det var Ola Persson Kämpe som blev över 100 år. Det var då tämligen ovanligt, en stor händelse att någon blev 100 år.

• Lördagen 10 november är allmän familjesamling. Då samlas grannarna runt Waldaus väg till höstlig grannträff i kvarteret. Det var 1989 som denna tradition började. Det blir alltså 30 året som denna träff ordnas.

• Med tanke på den lekstuga som råder även i Mälarstan hade det kanske varit en fördel om käbblet hade ändrats till det som bilden visar!

• Inte som hund och katt utan hund med katt!:

• Följande tjänstgöringsbetyg utfärdades i Vittsjö i slutet av 1950 talet: ”till N N fulla belåtenhet lämnade tjänsten”. Betyget överklagades men utfärdande myndighet fann ingen anledning att ändra då betyget ansågs sanningsenligt!.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1968 att höja skattekronan med en krona till 10:50. Kyrkofullmäktige beslutade samma år att oförändrad skatt skulle utgå med 70 öre. Kyrkliga skatten förblev oförändrad även 1973.

• Vid denna tid 1978 invigdes motionsslingan i Emmaljunga. Slingan var 2,7 km och belägen söder om Emmaljunga.

• Intresset för den mobila polisstationen vid ICA parkeringen var ganska minimalt. Intresset var så svalt att denna mobila enhet har dragits in.


Det måste hända något uppseendeväckande om det skall dra så många poliser till kulturorten.

• Verket skall ändras! Urverket alltså. Söndag den 28 oktober är den så kallade sommartiden slut. Med andra ord går vi tillbaka till normaltid. Förhoppningen finns att denna rätta tid blir bestående framöver.

• Nästa helg, den 2 är årets stora gravsmyckarhelg på kyrkogårdarna. Både i Vittsjö och Verum blir det gravsmyckningskaffe klockan 13. I Vittsjö blir det dessutom sång och musik i kyrkan klockan 14.30. I Verum blir det den stora hemvändardagen med fika i församlingshemmet. Dan efter den 3 blir det minnesgudstjänst i båda kyrkorna samt i Emmaljunga den 4 klockan 10.

• En bekant var inte särskilt imponerad av Bondepraktikan. Han litade mer på egna iakttagelser. En sådan Brittsommar inträffar var tionde år. Tiden får utvärdera.

Höstbladen envisas att hänga kvar tills frosten kommer!

• Qstar macken har blivit berättigat populär. Vid ett tillfälle fanns köbildning framför pumparna. Det har också funnit tillfälle att inget fordon varit inom området!

• Gånga veckan ha varit tämligen intensiv med skilda aktiviteter var dag. Tiden har varit tillräcklig för att klara av allt men det är underligt hur tiden var tillräcklig då de dagliga sysslorna skulle utföras förr i tiden.

• För tillfället är kommande vecka tämligen lugn, men...

• År 1968 och 1973 var det återträff med ungdomar som deltagit i handikappläger i Hårsjö. Det var prästfrun Elisabet Hallonsten som var samordnare.

• Visst var det Brittsommar på Birgittas dag. Med tanke på kommande värme denna dag blev det en ganska rejäl rotblöta på så där 15 mm. Sen kom alltså solen helt enligt Bondepraktikans siande.

• Beträffande rastgården för hundar är denna öppen för alla hussar/mattar med vovve! Kravet är att gården lämnas i samma skick som när du intog området!

• Jenny på servicekontoret har nu ansökningsformulär för de som kan tänka sig söka bidrag från Anton Anderssons stiftelse.

 

 • Årets första s k kyrkresa blir på torsdag den 11 oktober. Samling med avfärd kl 09 efter föranmälan till Pastorsexpeditionen. Anmälan om deltagande kan även ske per telefon 225 63. Besök sker i två nordliga helgedomar och resan avslutas med intag av lekamlig föda i Markaryd. Tag med förmiddagsfika!

• Å sen blir det den 104:e syföreningsauktionen i Hultatorp på fredag med början klockan 18. Den första auktionen med dåvarande aktiva syföreningen hölls 1915. Nu är medlemsantalet i föreningen ganska minimalt!

En bild från Hultatorp syförening för 70- 80 år sen.

• Idrottsföreningen arrangerade Bingo på Solhäll 1963. Bland priserna märktes två ¼ grisar samt ankor.

• Kommunala byggstyret lovade vid denna ti

 

• Hultatorp skola är samlingsplats för måndagens husförhör klockan 19. Stefan Dahlström är ansvarig för förhöret som kommer att bli ganska lätt- och stillsamt. Sånggruppen sjunger samt spelar. Dessutom bjuder Erna Olsson på kvällsfika.

• Boka in den 11 oktober, torsdag klockan 09. Då sker avfärd till studiebesök i två kyrkor. Den ena kyrkan i ett annat pastorat och den andra kyrkan i tredje pastoratet och annat landskap. Du måste du ta med egen fika.

Några av deltagarna vid kyrkresa 2013 lyssnar med intresse.

• Fredag den 12 blir det 104:e syföreningsauktion i Hultatorp med början klockan 18.

• Järnvägsstationen hade stor betydelse 1893. Samtliga fyra tågsätt som stannade varje dag hade nio minuters uppehåll. Alla övriga stationer mellan Markaryd och Hessleholm hade samma avgångstid som ankomsttid. Under en månad var det 4 659 resande i 3:e klass samt 61 resande i första klass. 80 boskapsdjur transporterades samt 3 564 kilo paket och 1 294 880 kilo fraktgods.

• Bränneriidkarföreningen beslutade 1908 att priset på brännvin skulle vara oförändrat med 85 öre per liter.

• Höstdagjämningen är inne i dag. Kvällningen börjar allt tidigare för varje afton. Om tre månader börjar det vända med kortare nattid.

• Så har det meddelats att en person sett en ovanlig orm i komposten. Sannolikt är det en politiker som antagit sin rätta skepnad?

• Söndagsskolans dag firades sannolikt första gången 1965. Sen har det fortsatt med tåg från Marknadsplatsen med musik i täten. Numera har det blivit mer familjegudstjänst som firas den 30 september, S:t Mikaels dag.

Så var det vid förra årets familjegudstjänst med musik i tåget.

• Spannmålsaffären utannonserade 1913 både fönster och dörrar samt brädor, lämpliga som golv.

• Lantbrukaren var instämd till tinget 1918 för högt pris på mjölk. Han påstod att han blivit erbjuden 50 öre per liter men begärde endast 30 öre!

• Sommaren var torr 1933, så pass torr att flera brunnar började sina. Fördelen var att vårsådden var klar för skörd och redan vid denna tid hade de mobila tröskorna kommit igång.

• Jag tar, trots risken att bli klassad som rasist, att konstatera årets valrysare är sluträknat. Resultatet blev det som väljarna hade beslutat!

• Torsdag den 20:e blir det ”berättarafton” i Emmaljunga församlingshem klockan 19. Det blir Emmaljunga-bördiga Lotta Kronkvist som berättar om en resa till Uganda. Intrycket från denna resa blev att verksamheten utvecklats att hejda malarians spridning och angrepp. På 15 år har 400 barn fått en drägligare tillvaro.

• Å sen sönda den 23:e blir det året seniorträff med början i kyrkan kl 11. Sen blir det mackor i församlingshemmet.

• Förra året var det dessa två som var äldst tillsammans med Stefan Dahlström.

• Hälsovårdsnämnden hade hobbyjobb 1963. Ordföranden och inspektören for omkring och tog prov på dricksvatten. Utloppet på pumpen brändes först med gasolbrännare för att inga smygande bakterier skulle förorena vattnet. Provresultaten blev väldigt varierande även andra gången prov togs!

• Emmaljunga GIF anlade en motionsslinga 1978. Det blev en naturskön slinga över ”norrländskt” kuperade Höge Ljung.

• Jag hade föresatt mig att inte lyssna på någon debatt om utfrågning av partiledare. Jag höll inte min föresats. En partiledare lyssnade jag på. Det blev en redogörelse för det parti som representerades. Det var en klar programförklaring utan något käbbel mot andra partier.

• Oavsett detta så är det den stora valdagen i dag för dig som inte röstat i förtid. Skulle du ångra din förtidsröst kan du ändra din uppfattning genom att besöka vallokalen och be att få tillbaka ditt kuvert med valsedel. Utnyttja att påverka utgången!

Från husförhör 1989. Måns Persson, Röshult, Anders Jacobsson, samt Erik Forsback.

• På måndag den 10:e är det årets första husförhör i Emmaljunga hembygdsstuga. Stefan Dahlström börjar klockan 19. Sånggruppen medverkar med glada toner. Det första husförhöret i modern tid hölls 1989 hos Astrid & Elias Johansson Olastorp. I år är det alltså 30:e året som denna gamla men med modernare ritual hålls.

• I dag söndag den 2:e i nionde månaden stänger sommarcafé Sjöstugan. Porten för inkommande gäster stängs redan klockan 18. Nästa öppethållande planeras enligt traditionen till Valborgsmässoafton 2019.

• Säsongen är slut för i år den 2:e klockan 18

• Röstning i förtid tycks vinna allt större intresse. Det händer att flickorna på Servicekontoret kan få en liten paus då och då!

• Sparbanken öppnade filial i Folkets hus Emmaljunga 1963. Banken kommer att hålla öppet varje helgfri måndag.

• Pensionat Solhäll hade tillstånd att utskänka spritvara till klockan 23. År 1963 begärde de tillstånd skulle beviljas med rätt att utskänka till klockan 01. Med stor majoritet beviljade kommunalfullmäktige framställan.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1968 att BPA skall uppföra medborgarhuset med anbudssumma på 1 490 000 kronor. Svetsningsverkstaden behöver rivas för att ge plats åt medborgarhuset. En ny fabriksbyggnad skall uppföras till företaget.

• Efter en tids förberedelser ställdes färden till Mandelmans anläggning tillsammans med hustru, dotter och svärson. Jag beställde mattallrik och kan inte klaga då jag fick den beställda trädgårdstallriken. Men jag saknade verkligen lövbiff bland grönfodret. I övrigt instämmer jag i stort med föregående reportage.


Gustav Mandelman med känd basker och början till helskägg!

• Tonerna, mest i durspråk kommer att ljuda i och vid medborgarhuset på lördag från klockan 13. Tongivare för den 20:e festivalen är Malin Bengtsson. Det är kostnadsfritt med besök att lyssna inomhus och i buskarna.


Sannolikt kommer även denna melodi att tona fram över gränsen.

• Hösttid och då infaller även helgmålsbön i hembygdsstugan den 25:e klockan 18. Då kommer helt enligt traditionen Karin Persson och Eva Nilsson dit som ledare. Den lekamliga utspisningen får besökarna själva ha ansvaret för.

• Vid helgmålsbönen förra året var det tre medverkande.

• Å sen nästa lördagen den 1/9 blir det stora spelmansstämman i Medborgarhuset.

• Intresset var enormt vid metartävlingen i Gåsadammen 1963. Deltagarantalet var 284 och därför fick tävlingen ske i två omgångar. Metarna drog upp 1 084 fiskar och den som hade sammanlagt längsta längden på fiskarna blev segrare.

• I förra veckans ”Spårat” talades det om guldbröllop i Snärshult 1953. Nu tio år senare friade samma par sitt Diamantbröllop 1963.

•  SPÅRAT I VITTSJÖ fyller idag "550, -1700" gånger!

Året var 1981 då Spårat publicerades första gången i ”Värpatorparen” Norra Skåne. Jag slutade på Värpatorparen i mitten av juni månad 2007 men hade ”förmånen” att sporadiskt fortsätta med ”Spårat” till den 7 november 2007. Midsommarafton 2007 sammanstrålade jag med Claes Brauer. Då han fick vetskap att jag slutat på ”Värpatorparen” tyckte han jag kunde fortsätta på webbtidningen vittsjobjarnum.nu. Så blev det och så har det blivit... 550 gånger har Spårat publicerats på webbtidningen och sammanlagt med Norra Skåne 1700 gånger. Visst har det kommit kritik mot innehållet i ”Spårat” men det bevisar att kverulanter har läst kåserierna!

• Början på vecka 32 blir tämligen intensiv med aktiviteter. På måndag börjar Sommarakademin i församlingshemmet för anmälda deltagare. På kvällen blir det offentlig samling i kyrkan klockan 18.30. Dit kommer historikern och TV kändisen Gunnar Wetterberg att berätta en del av Skånes historia. Det kostar en halv hundring att lyssna.

TV kändisen Gunnar Wetterberg kommer till kyrkan och berättar.

• Tisdag är fortfarande en ledig dag. Inbillade jag mig!

• Onsdag fortsätter Sommarakademin i Bjärnum med olika inslag. Anders Ödman avslutar med ”den goda jorden i medeltid”.

• Kvällen den 8:e är bokad till Sjöstugan där Dan Inge Olsson sjunger och underhåller. Ev kan regnet utebli då Dan Inge kommer?

• Lördag den 11:e ställs färden till Långaröd. Friluftsgudstjänst hålls då vid Sonja Stjernquist barndomshem med Staffan Örneskans. Vem annars?


Detta är inbjudan till eftermiddag med sång, musik och trivsel.

• Några dagar framöver blir det två intressanta samlingar. Men först i nästa vecka. Söndag den 5:e kommer sånggruppen från kulturorten att leda allsång vid Sjöstugan med början klockan 15. Måndag den 6:e kommer TV profilen Gunnar Wetterberg att berätta en del av Skånes historia. Samlingen i kyrkan börjar klockan 18.30.

• Föreläsningsföreningen planerade fem föreläsningar under hösten 1903. Vid två av föreläsningarna kom det att visas skioptikonbilder.

• Alla vägar bär till Verum kyrka fredag den 27:e i sjunde. Då kommer 30 ungdomar från Tjernobyllägret i Broby. De kommer att sjunga och spela i digert underhållningsprogram.

• På den tiden, 1950 talet fanns flera samlingar i bygden. Då samlades dessa kvinnor till kurs i Hästhult missionshus. F v: Ulla Wittesjö, Inez Månsson, Erna Olsson, Mimmi Nilsson, Malin Persson, Märta Bengtsson, Karin Nilsson, Ellen Magnusson, Selma Mårtensson samt kursledaren.

• Å sola ho lyser å gassar. Tropisk värme har noterats på flera platser. En mätare visade + 27° i skuggan samt +37° i solen. Andra C-mätare kan notera ett par grader till.

• Fruntimmersveckan har börjat. Den 19:e var det Sara och den 24:e är det Kristina. Då skulle det regna alla dessa dagar enligt Bondepraktikan. Visserligen har det utlovats regn en av dessa dagar men vad blev det av detta? Jo, en hel dags stilla fallande droppar med en total mängd av 13 millimeter. Sign ”Balder” diktade på 1930 talet flera dikter om fruntimmer som skvätte! Det var då dä!

• Rötmånaden börjar den 22:e juli och existerar till den den 22:e augusti. Det finns flera sägner och fabler om denna tid. Rötägg har det alltid funnits och ännu i denna tid finns det sådana. Någon speciell utmärkning sker inte!

• Den där praktikan meddelade även att ger Erik ax (18 maj) så ger Olof kaka (29juli)! Det var på den tiden! Vill det sig illa kan det bli tal om barkbröd?

• Jordgubbsskörden var minimal och är avslutad. Samma förhållande gäller skörden i odlade hallon. Vinbärsklasarna är till största delen repade.

• Så har det spårats från tillförlitlig källa att Bygdespelarna kommer att ge ut ytterligare en CD till hösten. Det blir fjärde skivan med svängiga låtar.


Bygdespelarna som inom kort kommer ut med sin 4:e CD.

• Så kan det konstateras att Allsvenska damlaget från Vittsjö är bättre än Sverige. Vittsjödamerna spelade oavgjort medan Sverige spelade 0!

• Spel och sång blir det torsdag den 19:e klockan 19 i Farstorp kyrka. Dit kom ett antal ungdomar från Tjernobyl. De vistas på läger i Broby samt ger konserter på flera platser.

• Semestertid är tydligen inne även i privata agendan. Under veckan infaller även fredag den 13:e! Dessutom har denna dag markerats med en svart plump! Troligen är det en markering att månen är svart? Efter denna dag bli nätterna ljusare och längre. Sommartid gäller fast det inte är normaltid.

• Gåsadammen var populär samlingsplats även 1968. Tisdagskvällarna under sommarmånaden var det livaktigt. Vid första samlingen kom det 3 500 personer för att lyssna på då populära Sonja Stjernquist och Lasse Löndahl. Närboende till festplatsen kom vandrande då besökande bilister tog plats på tillgängliga utrymmen.


På den tiden, 1986 ordnades det friluftsgudstjänst vid Tidemanstorp. Gräset har blivit en höstack! H B Hammar predikade i ”lövhyddan” medan Rune Låstbom spelade och Birgitta Bengtsson sjöng.