Spårat

• Allra först en julhälsning till alla trevliga läsare av ”Spårat”. Jag önskar dig och dina nära en verkligen JULFRID med det som tillhör helgen! Ha bra helger.

• Källarmästare Göte Bengtsson var 1977 ledare för tio män som skulle lära sig grunderna i lagning av mat. (Göte Bengtsson var bland annat kock på Vita Hästen i Ekholmen).

• Supporterklubben inom GIK byggde en lekstuga 1977 som sedan lottade ut till en vinnare.

På den tiden, 1977 fanns det söndagsskola i Hästhult missionshus. Det var omkring dussinet elever som höll julfest. Numera är missionshuset en lagerlokal.

Hästhult missionshus som avkristnades samt såldes som lagerlokal 1991.

• Kommunalstämman beslutade år 1902 att Axel Andersson skulle få tillstånd att idka handel med explosiva varor i krutkällare. Denna krutkällare byggdes 1896 och var i bruk till 1949.

Bilden, Krutkällaren finns bevarad ännu i dag.

• Kommunalstämman beslutade 1912 utan votering att höja barnmorskans lön från 400 kronor till 550 kronor.

• Håkan Björklund annonserade 1917 att köpa en begagnad ristuggningsmaskin. Dessutom sålde han 6 000 kilo morötter.

• Brandkåren och frivilliga kallades till brand 1922 genom klockklämtning. Vittsjö parkettfabrik vid Lehultsvägen brann ner till grunden. Tyfon anskaffades tio år senare.

• Kyrkstämman uttalade sig 1922 för uppförande av mellanskola i Emmaljunga för Björstorps skolrote.

• Luciatiden är inne och lite varstans kommer ljusbärare att framträda. Några arrangörer har redan firat men det blir fler i veckan som nu är inne.

• Landsbygden avfolkas. Detta är anledningen till att söndagsskolans julfest i Hultatorp är inställd Juldagen. Det skulle blitt den 130:e julfesten för söndagsskolan.

• Denna bild är från Hultatorp söndagsskolas 100:e julfest år 1987. F v Enok Nilsson, Hjalmar Olsson, Paul Persson, Conny Lindborg, Erik Forsback samt Josef Nilsson vilka samtliga varit elever i söndagsskolan.

• Bondepraktikan förtäljde att när alla kända vattenhål var fyllda så kommer frosten. De kända vattenhålen är till stor det bortglömda men den rikliga nederbörden borde ha fyllt alla tillgängliga vattenhål.

• Vid kyrkofullmäktiges sammanträde före julhelgen 1982 nyvaldes Anders Joelsson till ordförande. Han efterträdde Gustaf Svensson som haft uppdraget under många år.

• Den hektiska tiden närmar sig med lucia- och jultraditioner. Den 6:e i årets sista månad har MHF samling i Bjärnum med gröt och skinka.

• Samma dag den 6:e är det boksläpp för pressen i Farstorp och den 9:e blir det offentligt boksläpp i Farstorp församlingshem. Det blir Lindberg/Nilsson som ger ut ytterligare en skrift om Farstorp. Klockan 14½ kommer OBON att kåsera.

• Den 10:e söndag, blir det Julens sånger i kyrkan klockan 17. Detta är en tradition sen 1978 då klockare Curt drog i gång. Det lär alltså bli 40:e året med denna högtid.

Detta är sångarskaran som sjöng vid Julens sånger 2013.

• Till agent för Norra Skånes Häst- & Nötkreatursförsäkringsförening utsågs 1902 Olof Olsson i Gundrastorp.

 

• Tidigare har omtalats att årets julmarknad i Emmaljunga blir i Folkets hus lördag den 2/12 klockan 13-17. Förhoppningsvis kommer även boende i Vittsjö norra att finna vägen dit!

• MHF har sin julfestsamling i Bygdegården, Bjärnum onsdag den 6:e klockan 18.

• Julen närmar sig och därmed även Julens sånger i kyrkan den 10:e klockan 17. Insläpp brukar ske ½ timme tidigare. Programmet brukar bli längre och längre för varje år. Hur det blir i år är obekant?

Förra julhelgen sågs granen så lysande. Årets gran har kommit på plats.

• Julen står för dörren. Därför öppnas dörren i Folkets hus i Emmaljunga den 2 december för årets julmarknad.

 

Här öppnas dörrarna på vid gavel den 2 december.

• År 1912 förrättades vägsyn på byvägen Boalt- Hultatorp samt vägen Mörkhult- Lönsholma. Dessutom var det samma dag vägsyn sträckan Björkholm- Rommentorp. Samtliga boende utmed vägsträckningen samt de som nyttjade vägen fick tilldelad viss sträcka som skulle grusas varje år samt hållas i skick.

• Margarethe Lassen öppnade matvarubutik med hemlagat år 1912 i fröken Jonssons villa nummer 25.

• Vittsjö spannmålsaffär köpte hafvre år 1922 till gällande dagspriser. En vecka senare sålde samma affär billigt mjöl.

• Förslaget om sänkning av Kraxasjön diskuterades åter 1927. Förslaget fanns att sänka sjön 150 centimeter för landvinning. Vid fortsatt planering framkom att landvinningen var minimal då sjöbotten var tämligen stensatt.

• Biskopen i Lunds stift, med rötter i Vittsjö återvände i söndags. I kyrkan visade han upp sig i biskopens skrud med mitra och kräkla. Sen berättade han om sin barndoms upplevelser i kulturorten.

Klanen Tyrberg som käkade ”äggakaga”: Ingrid Tyrberg, Marianne Tyrberg, Johan Tyrberg, Karl Johan Tyrberg, Anna Karin Bengtsson med make.

• Kyrkliga syföreningen har sin försäljning i församlingshemmet på måndag den 13:e med början klockan 18. Calle Präst medverkar.

• I dessa tider för jakt på storvilt är slut för några bössbärare. Andra viltjägare har längre tid att sitta overksam ”da efter da”! Förr i den goda tiden rapporterades det dagligen om många älgar som gått till de sälla jaktmarkerna. Dessutom var det viktigt att ange skytten. Det har i dagarna rapporterats att ett jaktvårdsområde hade de två första dagarna nerlagt tilldelad kvot på 16 vuxna älgar.

• Första hela veckan i elfte månaden verkar tämligen händelsefattig enligt agendan.

• Jag har skiftat till allvädersdäck varför fyra halvslitna dubbdäck med fälg finns till avyttring.

Tallbacken har numera övergått i annan ägo. Ingen pensionatsverksamhet bedrivs.

• Fröken Carolina Petersson köpte en tomt av Edvard Persson för 950 kronor år 1912. Avsikten var att anlägga ett vilohem på tomten. Detta blev senare pensionat Tallbacken.

• Telefonkatalogen blir snart en antikvitet. Sista? katalogen utgavs för snart tio år sen. Den som inte har tillgång till internet och andra moderna tekniker är utlämnade. Nog borde det vara en rättvis service att alla kan slå upp telefonnummer i liggaren. Mobiler erövrar snart hela landet och alla borde ha samma möjlighet att söka rätt nummer.


Den gamla stammen av brandmän i Vittsjö brandkår har medaljerats. F v Martin Storm, Åke Ernstson, Nils Nilsson, Bertil Fredholm och Axel Storm.

• I dag den 29:e är den tiden förbi som inte kom. Alltså sommaren som molnade bort. Nu inträder normaltid.

 

• Enda sökande till lärartjänst i Björstorp kallades till läsövning 1902. Avsikten var att anställa vikarie om läsningen utföll till belåtenhet.

• Vägsyn förrättades 1902 bland annat på vägarna i Lönsholma, Hästhult, Porrarp och Hårsjö.

• Flera mål förkom vid Häradsrätten i Hässleholm 1907. Genomgående ärende gällde kreatur som tagit sig in på grannens betesmarker.

• Det var tämligen lugnt vid oktobermarknaden 1912. Endast en person transporterades till finkan.

• Kyrkostämman beslutade 1917 att anställa folkskollärare G Palm vid Snärshult skola. Till lärare vid Hårsjö skola antogs folkskollärarinnan Märta Persson från Trollenäs. Båda platserna har varit vakanta och tjänsterna har upprätthållits av småskollärarinnor.

• År 1917 var det utdelning av ransoneringskort för bröd i socknens skolor.

• Rak- och frisersalongerna hade öppet alla sökendagar klockan 8 på förmiddagen till klockan 7 på eftermiddagen.

• Priset för reparationer av herrsko steg 1922 till 6:50, damskor till 5 kronor.

• Pressbyrån fick 1942 tillstånd att hålla öppet alla dagar från klockan 06 till klockan 22.

• MHF och dess sympatisörer samlas i Bygdegården i Bjärnum på onsdag. Gratis underhållning samt smörgåstårta utlovas till besökarna.

• Dan efter, den 19:e blir det sopplunch i församlingshemmet. Lasse Kvist kommer att berätta om Farsoternas historia. Vällingklockan klämtar klockan 11.50 för intag av sopplunchen.

• Övriga dagar i veckan står till ditt förfogande att finna någon lämplig sysselsättning!

• Hästhult AIK blev riksbekant 1972. De två sämsta lagen i serien möttes i Åstorp. Då lyckades Hästhult AIK göra ett mål och blev därför nästa sämst i hela landet.

• Planeringen sprack. Enligt schema skulle jag klippa gräsmossmattan på måndagen. Då morgondaggen hade fallit ner började ihållande regn falla ner. Inget lämpligt väder för klipparen. Tack för det!

• Det blir den 103:e syföreningsauktionen i Hultatorp gamla skola på fredag den 13:e klockan 18. Medlemsantalet i föreningen har minskat med åren men resterande styrka håller traditionen vid liv.

Hultatorp syföreningen på 1950 talet. Kvinnorna är f v:Skymd, Tyra Olsson, Mimmi Nilsson, Rakel Delfin, Svea Larsson, Signe Pettersson och Alma Andersson.

• Någon ytterligare planering för fredagen är inte aktuell. Dessutom är det den 13:e! Inte tror jag på skrock i den bemärkelsen. Det händer inte mig!

• Föreläsningsföreningen beslutade 1902 att inköpa en skioptionapparat. Denna nymodighet skulle även få användas i skolan för undervisning.

• Potatisplockningen började i Läreda den 20 oktober. Varje plockare erhöll en dagsersättning på 120 öre. Arbetstidslagen för lantarbetare var denna tid 60 timmar/vecka. Då var även lördag arbetsdag!

• Det stundar till årets andra husförhör. Det blir hos Erna Olsson i Hultatorp tidigare skola. Dagen blir den 2:e och klockslaget är bokat till klockan 19. Stefan D kommer att vara föredragande. Dags att söka upp samt damma av Katekesen! Dessutom kommer hembygdssångarna att underhålla.

Så här trevligt var det vid förra årets husförhör i gamla skolan.

• Dan efter, den 3:e skall Gundrastorp kyrkliga förening jubilera med minnen från de gångna årens aktiviteter.

• Höstmånaden är förbi. Nu inträder slaktmånaden, om det har något samband med jakten på skogens större villebråd är oklart. Med ytterligare raska steg under 30 dagar är vi inne i vintermånaden!

• Jag saknar verkligen inte varken gevär eller morgontrötthet på älgpasset. Jaktintresserade sköter jakten på mina marker betydligt bättre. Mygg och knot har sina gyllene tillfällen att angripa orörliga och försvarslösa bösshållare.

• Hemvärnsområdet samlade över 100 aktiva 1972. Det var hemvärnsmän och lottor i skilda befattningar som Arne Gunnarsson höll sin fasta hand över. Övningen började på lördag kväll och avslutades med arméns välsmakande ärtsoppa på söndagsmorgonen.

• Närmast i den tämligen bleka agendan är skogsdag i Horsaskog, Verum på fredag. Då skall Stig Hermansson informera om nyttan med tallskog klockan 13-16.

• Söndagsskolans dag kallades det förr i tiden. Numera är det familjegudstjänst med avtåg från Marknadsplatsen på söndag den 1:e i 10:de klockan 10.30 med Röke Blås som takthållare.

Så här pampig var marschen från Marknadsplatsen till kyrkan 2013

• För så där för 115 år sen var det omfattande vägarbete. Vägen från Englarp till Snickaretorp var i det närmaste färdig. Den andra delen, från Snickaretorp till Wittsjö hade påbörjats. Totala kostnaden belöpte sig på nära 30 000 kronor. Därmed försvann vägsträckningen via ”Skinnkjortlalien” och Västanvägen. Den 1 juli 1904 skall hela sträckningen vara färdig för trafik.

• Det ”gamla” gänget från tiden på ”Värpatorparen” samlades förra veckan i kulturorten. Det var Obon, Billy, Berit på ”Frilagt” samt några som ännu är verksamma i andra medier. Det blev många gamla gemensamma minnen som ventilerades. Gamla klipp och teckningar studerades. Allt är dock inte publicerbart!

Nuvarande och tidigare ”murvlar” .F v Urban Önell, Berit Önell (Frilagt), Billy Bengtsson, Ulla-Britt Bengtsson, Eva Klang, Bertil Obon Nilsson samt Jonas Karlsson. På bilden saknas Birgitta Persson och även Ebbe Persson (som fotograferade).

• Å så ä dä både Valsöndag och träff för seniorerna i kyrka och församlingshem.

 

• Kärleksdalen och flera andra mer eller mindre exotiska platser kommer ett passeras då Hövdingeloppet arrangeras på lördag den 16:e september. Startplatsen är gamla byvägen i Mölleröd, Verum klockan 11.

• Det blir både Seniorträff och kyrkligt val på söndag den 17:e.

• Dalby fem☼ kyrka blir besökt vid kyrkutfärden den 20 september. Det blir Tord & Viveca Johansson som är färdledare med första uppehåll vid Herrestad kyrka. Föranmälan är önskvärd till pastorsexp. eller färdledarna.

Bilden: En av förra årets kyrkresor var förlagd till Fulltofta kyrka.

• Korv- och glasskiosken hade semesterstängt 19-25 september 1977.

 

• I dag var det dagen H för 50 år sen. Då flyttades alla fordon från vänster till höger körbana.

Det är fyra år sen dessa spelmän agerade. De kommer också den 9:e i år.

• Lördag den 9:e kommer tonerna att flöda vid, i och omkring medborgarhuset. Det är årliga Spelmansstämman som samlar alla de sorters spelmän från södra delarna av vårt land.

• Förhoppningsvis kommer både VittsjöBladet och Kyrknytt ha kommit dig tillhanda vid denna tid. Under förutsättning att du söker efter ankommande post! Läs och spara!

• Starka frostnätter inträffade vid denna tid 1907. Blasten på potatis frös och även vissa sädesslag tog skada.

• J V Nilsson i Emmaljunga annonserades 1917 att han köpte upp fem tusen ton stubbar att användas till eldning. Det var kristid och ransonering på det mesta.

 

• Dagens spårat firar. På detta uppslag, www.vittsjobjarnum.nu har nu denna vinjett funnits 500 gånger eller lika många veckor. Vinjetten startade i ”Värpatorparen” 1981 och där var den publicerad 1150 gånger. Sammanlagt har ”Spårat i Vittsjö” varit publicerat 1 650 gånger i två avisor. Fortsättning är planerad. Långkörare? Se artikel på fredagens sida.

• Denna månaden lider mot sitt slut liksom alla övriga månader!

• Kommunen beslutade 1967 att ta upp ett lån på 1,5 miljoner kronor för uppförande av Idrottshallen.

• Det blev ett medborgarhus i stället för en idrottshall!

• Musik i sommarkväll blir det i kyrkan i kväll den 20:e. Det blir Gospelgruppen Asante som startar klockan 18.

• På lördag den 26 i åttonde blir det årliga Grannträffen i kvarteret. Då samlas kvarterets boende hos Veronica och Mikael. Med tanke på den svarta brottsliga verksamheten som breder ut sig kommer kåkarna inte att vara lämnade utan tillsyn.

• Övriga stunder kan du kanske finna på något som intresserar dig?

Lönsholma ungdomsförening 1910. Som framgår av bilden har några av ”ungdomarna” lagt sig till med helskägg!

 

• Det närmar sig lördag klockan 10. Då blir det årets tredje vandring bland gravstenarna på kyrkogården. Bengt-Arne Jönsson informerar.

• På kvällen samma dag men klockan 19 blir det helgmålsbön i hembygdsstugan i Emmaljunga. Karin Persson från Hamneda och Eva Nilsson från Kraxeboda leder.

Karin Persson och Eva Nilsson leder helgmålsbönen. Båda har anknytning till Emmaljunga.

• Häxringar har då och då förekommit under snötäcke. Här om dagen upptäcktes en halv häxring på en gräsmatta. En mindre ås av jord markerade den halva ringen med en diameter på cirka fem meter. Det kan ha något med månskifte att göra då det var fullmåne samma dag!

• För 50 år sen var det spännande och kanske oroliga tider för alla fordonsförare. En och annan åkte över sundet för att träna hur det kom att kännas att åka på högra väghalvan. Den 3:e september skulle det vara dags att byta sida. På vägen!