Spårat

• Årets midsommarhelg år 2020 blev den ”dötristades” i mannaminne. Alla offentliga firande var inställda på grund av pandemin. Friluftsgudstjänsten i Mörkhult arrangerade som vanligt med väldigt bra utrymme till besökarna.

Vittsjöfolkdanslag Midsommarafton
för c:a 70? år sen.

Folkdanslagets dansare i Vittsjö
omkring 1950?

• Eleverna i småskolan företog 1895 en lusttur till Eneroths backe där de bjöds på mjölk och kakor.

• Två flickor från Norregård badade i sjön 1895. Den äldre flickan kom till ett bråddjup och drunknade. Modern till flickorna lyckades få upp den yngre flickan genom att få tag i flickans hår.

• Difteri grasserade 1895 då en 7 årig pojke och en 2 årig flicka från samma familj avled.

• 400 skolbarn och föräldrar från Markaryd skolor åkte lusttur med tåg till Vittsjö år 1900. Huvudmålet var Skansen och varje deltagare betalade 25 öre för tågbiljetten, tur och retur!

• Omläggning av vägen mellan Snickaretorp och Englarp påbörjades år 1900.

• Visst är det varierande väderlek. Sol och regn avlöser varandra med snabbhet. Denna månad brukar vara solskensmånad men mer regn behövs för att fylla på de underjordiska källorna.

• Nästa helg är åter långhelg då Midsommar fyller på med röd dag. Troligen blir det tämligen lugnt med firande i denna tid. Stämningsfullt blir det i kyrkan på midsommarafton då Bengtssons trio underhåller med sång och musik I sommartid klockan 22. På söndag bli det friluftsgudstjänst i Sofia och Erlings bokbacke i Mörkhult kl 14. Det var 51 år sen dessa gudstjänster började i Mörkhult. Men redan på 1950 talet inbjöd syskonen Nilsson till friluftsgudstjänster i Mörkhult.


Även i år är det ”Bengtssons trio” som förgyller midsommarafton i kyrkan.

• Sommarmånaden har gjort sitt inträde med varierande väder. På ett par timmar föll temperaturen från +26⁰ till +14⁰ i skuggan.

• På söndag den 14:e klockan 11 blir det pengaflöde i Verum kyrka. I samband med sommarmusik blir det utdelning av premier till sjätte klassare i Verum.

Här i Verum kyrka blir det även utdelning av premier den 14 kl 11.

• Jordbruksdepartementet meddelade 1915 att förbud gällde mot utförande av klövbärande djur samt hö och halm till öfriga delar af riket. Spädgrisar under tre månaders ålder fick dock utföras. Förbudet gällde Kristianstads län.

• Det är bekräftat att trafiken på byvägar norr om Emmaljunga var livlig då huvudvägen var bevakad.

• Olof Nilsson, Lundsgården åkte till Södertälje 1915 för att förlova sig med Hanna Cederholm, född i Snärshult!

 

· Den 31 maj är det alla morors dag. Det sägs att blomsterhandlarna gick i bräschen för denna dag!

· Numera har Annandag Pingst blivit vardag från tidigare röd helgdag. Som kompensation blir lördag den 6:e en röd dag. Under gällande omständigheter lär det inte bli något officiellt firande av Nationaldagen. Mer privata firande kan ske på café Sjöstugan!

· Syskonen i Sjögården, Hårsjö, Paul och Axel flankerar ”Sjögårds grebbor”.

· Sannolikt var det ett blixtnedslag som orsakade omfattande brand i Skåne och Småland. Turligt nog var det omkring 20 tunnland (tio hektar) mossmark som avbrändes 1960. I Skåne var det byarna Applehult och Boalt som drabbades.

· Björstorp skola var den sista skolan med undervisning, 1965 upphörde denna fostrande gärning i den gamla skolan från 1877. Arnold Fahlén var den sista läraren i denna skola. Den omtalade skolmästar Cristen Andersson var bland de första lärarna i denna skola.

• Det har spårats från tillförlitlig källa att årets Sommarakademi är inställd. Denna akademi började 1987 och har samlat många intresserade. Numera är det deltagare från södra delarna av långa landet. Vid något tillfälle kom intresserade från Dalarna.

• Handeln med kreatur var nästan obefintlig vid stortorgdagen år 1900. Desto mer handel var det i stora antalet marknadsstånd. Dessutom var Gästis livligt frekventerat!


Stortorgdagen samlade folk från när och fjärran.

• Våren gläntade på dörren men den 12:e maj kom stora regnblandade hagelliknande snöflingor nerfallande. Efter regn kommer…. snö. Den 13:e var marken vit av snö!

• Bondepraktikan avslöjar att ”aprilsnö ger fåragö”! Kan majsnö också ge fårgödning?

De tre bronsgässen provflyger på Gåsön.

• Stora ting hände 1965. Då avtäcktes de tre flygande gässen på Gåsön i Gåsadammen. Landshövding Bengt Petri avtäckte tillsammans med hustru Elisabeth de tre fåglarna. Landshövdingen passade också på att premiärspela ”moderatbandy” vid invigningen av golfbanan i Ubbalt.

• Vägföreningen beslutade att asfaltera vissa delar av gator i samhället 1965. Till en del beroende på vem som var bosatt där asfalteringen upphörde!

 

• Datorskärmen har varit i nedan i flera dar. Hårddisken sa upp sig och tog med sig en del material som inte var sparat extra. Se till att du sparar extra så kommer du ifrån en del bekymmer. Tack och lov har jag tillgång till husdoktor som har lyckats. Det andra problemet är att mitt hjärnkontor inte hänger med i alla stycken. Med tiden kanske…?

• Dugliga arbetare försedda med vederbörliga rekommendationer erhöll 1905 arbete på Emmaljunga torffabrik.


Troligen var det inte en av dessa valurnor som användes?

• Kommunalstämmans beslut överklagades 1905. Ett par deltagare i stämman hade lagt sina röster i urnan innan deras röstetal hade antecknats.

• Denna vinjett har på dessa sidor i dag varit publicerat 650 gånger/veckor. Totalt på dessa sidor samt i Norra Skåne har vinjetten funnits 1 800 gånger.

Den första gången denna vinjett fanns publicerad var den 24 oktober 1981. Sen har det fortsatt. Något jubileumsljud som jojkljud undanbeds. Kanske kan kåsören få fram något ljudliknande från ägandes näverlur? Någon antyder att sådant "gammal dravel" inte är läsbart! Varför läses det då? Kåsören har försökt ta med det som kan intressera läsaren. Tycke och smak är som bekant ganska olika! Oavsett hur så planeras fortsättning av Spårat....

Red anm. Tack Ebbe för alla dina populära Spårat som du troget vecka efter vecka skickat till redaktionen i snart 13 år. Vi ser fram mot flera års fortsatt samarbete, var rädd om dig!

• Överraskningen var total och rörande. På Valborgsmässoafton stannade en bil vid tomten. Det var "Bengtssons trio", Boel, Malin och Marie som kom på besök. På vederbörligt avstånd stannade de och med sång och musik under paraplyer välkomnade de våren med "Goafton om ni hemma är"? Dessutom blev det andra vårvisor Många och ärliga tack!.

 

• Statistik är statistik även då det gäller befolkningens antal i kulturorten! Det var bättre förr då kyrkoherde Sture Hallonsten redan på nyårsbönen i kyrkan på Nyårsafton kunde klargöra befolkningens antal. Den 1 januari 2020 skall det funnits 2 620 boende i församlingen, en minskning med -32 personer. Numera räknas födda eller inflyttade som församlingsmedlem den dag skattemyndigheten får in uppgiften! Märkligt är att skillnaden år 2019 var också 32! Det har hänt att barn har döpts innan det är registrerat som boende i församlingen! Uppgiften 2 620 gäller tills ändring sker. Om det sker?


Sture Hallonsten var snabb med räkningen.

• Valborgsmässoafton infaller samtidigt som halvmåne ger sig tillkänna på himlavalvet. Nätterna blir mörkare medan dagarna blir längre och ljusare.

• De flammande bålen på Valborgsmässoafton tycks till största delen utebli i dessa orostider. Traditionen att ”Sjunga maj i byn” tycks utebli fast seden har funnits flera hundra år tillbaka.

Gruppen som sjöng in våren 2019.

• Däremot kommer sommarcafé Sjöstugan att öppna Valborgsmässoafton, troligen kl 14. På grund av gällande föreskrifter bli det vissa förändringar. Sannolikt kommer bokning av platser att ske på förhand för att hålla det stipulerade maxantalet med 50 personer.

• Det rymliga kommunalhuset var till trängsel fyllt år 1895 av spritvänner och godtemplare då kommunalstämman sammanträdde. Stämman avslog begäran om minutförsäljning av brännvin. Tidigare hade också kommunalnämnden avslagit begäran.

• Många förhandsanmälningar kom till skolkökskurs år 1900. Skolkökslärarinnan fröken Dybeck leder kursen på Lundgrens pensionat.

• Skolrådet och även kyrkostämman godtog 1910 Arvid Nilsson i Gundrastorp och Emil Jansson i Snärshult att för 2 854 kronor flytta befintliga skolan i Lönsholma till Snärshult.

• Skytteföreningen hade 44 medlemmar under år 1924. Under detta år avlossades 3 196 skott mot Västanskogens vallar.

 

• Påsktiden är inne med långhelg. I dagens katastroffyllda läge bör även denna helg bli stillhetens helg. Det finns oändligt mycket att se på i närområdet.

• Vittsjöhallens service är värd en ros även i dessa tider! Ring och beställ. Hämta varorna på bryggan. Du undkommer närkontakt. Bra. Tack! Dessutom är det öppet kl 07-21.

• Skånska banken flyttade in i nya lokaler 1965. Personal var då Gottfrid Persson, Annie Ruderstam och Elsie Rosenberg. • Med röstetalet 17- 13 beslutade kommunalfullmäktige 1965 att hos regeringen begära attVittsjö och Bjärnum skall bilda eget kommunblock.

• Byråkratiska samhället arbetar långsamt. Ännu är det enbart preliminära siffror angående antalet mantalsskrivna i församlingen. För ett par dar sen fanns det 2 578 bosatta i församlingen. Detta är preliminärt en minskning med 40? personer! Slutliga resultatet väntas först om några veckor.

• Så har då den gamla lurendrejardagen passerat. Aviserna, lokala som riks har försökt att slå i människor skilda händelser som skulle kunna vara riktiga?

Här säljs äkta Prästost i minut. John Sturesson, Calle Präst Adolfson och Claes Persson.

• Helt enligt tradition såldes Prästost i VittsjöHallen. Calle Präst svek inte sin gamla församling utan fanns bland övriga försäljare. Veckan tidigare var det brödförsäljning av allehanda bakverk. Behållningen från försäljningarna tillfaller AC†(Lutherhjälpen).

• Förslag fanns att anlägga en ”helsobrunnsanstalt” 1895 då det fanns flera källor med hälsobringande vatten i anslutning till orten.

• Årets fjärde månad knackar på. Vad har den att erbjuda eller bjuda på? Förhoppningsvis har de små partiklarna i luftrummet decimerats och samhället kan börja återgå till normal rytm? Det finns så mycket att se på i närområdet utan att åka till utomland. Du behöver inte åka till nordanland för att titta på fjällsippa!

• Sommartiden inföll i dag söndag. Många byråkrater och utredningar skulle bli arbetslösa om detta löjliga påfund slopades. Normalt är normaltid det bästa.

• Josef Svanström, Emmaljunga skall åter resa tillbaka till Amerika 1895. Han sålde därför sitt hemman i Emmaljunga lämpligt att bygga en kvarn i vattendraget genom ägorna.

• Till kommunalstämma år 1900 kom ordföranden och två församlingsbor. Stämman beslutade att inte hålla någon stämma!


Lönsholma sångkör framför ”sin” skola

• Det är lite speciellt med den 25/3. Då är det Våffeldagen för alla som tillhör Svea rike. Det blir våfflor före och efter.

• Prästost förmedlas av präst. Så blir det vid Vittsjöhallen lörd 28/3 med början kl 10. Någon av prästerskapet skall då finnas på plats.

Erik Wahlqvist hade urmakeri 1941 -1975.

• NTO segrade i frågesport med lag från hela Skåne 1970. 62 poäng lyckades laget svara ihop medan tvåan hade 59 poäng.

• De sista dagarna i mars 1975 drabbades kulturorten av ny butiksdöd. Då stängde Erik Wahlqvist dörren för gott till sin urmakeriverkstad. Urmakarklockan visade rätt tid denna gång då butiken stängde kl 18.

• Aktiviteten var på hög nivå i MHF lokalen f d Gundrastorp skola 1975. Gamla skolsalen fick ny interiör.

• Regeringens beslut blev offentligt kungjort 1985. Kyrkoråd och kyrkofullmäktige tog del av beslutet att Vittsjö-Verum församlingar bildar eget pastorat med kyrklig samfällighet.

 

• MHF har månadsträff i Bygdegården, Bjärnum på onsdag den 18:e.

• Månadens sopplunch i församlingshemmet blir på torsdag med början kl 11.50 då kockparet Eva & Sven bjuder till bords. Sen blir det vältalige Ingvar Larsson som tar hand om programmet och berättar om Tjernobyllägret och dess deltagare.


Ingvar Larsson ger glimtar från Tjernobyl.

• En konkurrerande butik slår upp sina bord utanför Vittsjöhallen på lördag från kl 10. Där säljs bakverk i olika modeller. Intäkterna sänds vidare till Lutherhjälpen.

• Kommande söndag den 22:e kl 18 blir det ”Minns du sången?” i Verum kyrka. Aktörer blir det bästa av de bästa från kulturorten som låter sång och musik ljuda under kyrkvalven.

• Ytterst preliminära siffror för antalet boende i församlingen är 2 624 den förste januari, en ökning med + 6? personer. Exakta siffror blir tillgängliga först om cirka en månad! Kuriosa: Det har hänt att prästen döpt barn innan uppgift har erhållits att barnet verkligen är fött!

• För ett par dar sen landade fyra tranor på Havraljunga vång.

Ett tranpar trivs med omgivningen i Havraljunga.

• Vasaloppet från vilfåtöljen var föga ansträngande. Blåbärssoppan i pappmuggar som går till återvinning. Bra! Hade kåsor från Lappriket använts kunde dessa återanvändas vid nästa års Vasalopp?

• På fredag är datum 13. När detta sammanfaller ansågs dagen som en olycksdag. I dagens tidevarv är dagen som alla andra dar.

• Golfklubben beslutade 1965 att anställa en tränare för moderatbandy. Efter hand kom andra tränare som tränade även utanför golfbanan!

• Inga Hallenborg avgick som ordförande i Röda korset efter 19 år. Hon efterträddes av Inga Kleiman 1975.

• Vasaloppet är på glid eller kas vid denna tid på söndagen. I detta kritiska läge är nog beredskapen i Dalarna tämligen god. Troligen mycket bättre beredskap än i övriga landet. Liksom tidigare år deltar jag inte i loppet då vätskekontroller torkar in första dan!


Efter det 50:e Vasaloppet är detta skidlopp slutkört för LES. Nu följer han och Britta, Korsahåla loppet via etermedia.

• På torsdag blir det drabbning i Röke. Då drabbar orter Röke, Västra Torup och Hörja samman i frågesport. Ledare blir pensionerade skolläraren från Sösdala.

• Fel! Kyrknytt är inte försenat. Denna gång! Jag angav fel datum, Omkring kortaste månadens sista dag kan det vara dags. Ursäkta. Jag hade fel!

• Skottdagen den 29:e. Du vet vad det innebär! Ta vara på tillfället!

• Åk med Skånetrafiken! Så meddelades för att resande skall få det enklare. De som inte har tillgång till modern kommunikation får ta bilen i stället! Det kan bli billigare!

• Besökaren på Skånska banken lyckades få ut drygt en tusenlapp från förfalskad bankbok 1970. Bankchef Ingemar Nilsson fattade misstankar och såg bedragaren stiga på en buss mot Markaryd. Ingemar åkte i bil till Markaryd och mötte bedragaren då han steg av bussen. Bedragaren följde villigt med till en bank i Markaryd för kontroll. Inne på banken stack bedragaren ut förföljd av Ingemar. Polis larmades och efter några varv på gatorna kunde den misstänkte gripas och fördes till polisen i Hässleholm.

Ingemar Nilsson

• Kjell Nilsson blev nyvald som ordförande i Emmaljunga GIF 1975. Han efterträdde Sivard Johansson.

 

 

 

• Bondepraktikan har diskuterats och diskuteras fortfarande. Enligt praktikan skulle någon väderförändring ske den 10 februari. Stormen kom den 9:e och detta sammanföll med månskifte! Den gamla praktikan siade rätt många gånger fast naturen har ändrats!

• Skriften Kyrknytt är försenad. Löfte har getts att denna information skall vid denna tid finnas i din postlåda! Jag inbillade mig att det endast var pensionärer som var överhopade av arbete och andra göromål?

• Styrelsen för Wittsjö sparbank beslutade 1895 att höja sekreterare Måns Olsson, Brahetorp lön till 600 kronor/år. Samtidigt beslutades att sänka räntan på inlånade medel från 5 % till 4½ %.

• Trafikinkomsterna för Wittsjö-Hessleholm jernväg minskade med 3 000 kronor till 51 680:23 förra året. Denna nettosumma räckte inte ens till räntekostnaderna.

Brandstationen invigdes 1935 till en kostnad av 6 000 kronor.

• Ett antal ”baggbölare” invaderade orten 1900. Det var folk från Ryssland som utgav sig för sågklippare. Urskillningslöst fälldes det träd i skogarna utan tillstånd. Bygden uppfattade dessa invandrare som Ryska spioner på väg till Norge.

• Åter igen var det lampauktion 1915. Delägare i elektricitetsverket sålde häng- och bordslampor för fotogen. Elljus hade kommit och då var det onödigt med lampor för fotogen.

• Kyrkorådet begärde 1920 in anbud för reparationsarbete samt anläggande av ny trappa till orgelläktaren i kyrkan.

• Ett pensionat ordnade dans 1925. Ett tiotal bilar parkerade med gäster från närliggande orter. Snart utbröt vilt slagsmål och landsfiskalen lät utrymma salen. Allmän dans förbjöds efter detta. Förbudet gällde tills vidare.

• På måndag den 10:e i andre är det två landsbygdsstämmor i Hårsjö skola. Kl 18.30 börjar Hushållningssällskapets stämma och kl 19.00 börjar LRF:s stämma. Efter stämmorna berättar Paul Dring om livet som svensk lantbrukare i Mornarp under 40 år.

• På kvällen den 13:e kommer historikern Gunnar Wetterberg till Röke. Sannolikt blir det fullsatt efter förhandsbokning av platser.

Rosor är alltid uppskattade.

• Glöm inte den 14:e. Alla hjärtans dag pågår hela dygnet! Tips: låt din älskade qvinna köpa blomma till sin man. Då får hon den blomma hon önskar!

• Ernst Kristensson nyvaldes 1970 till ordförande i pensionärsföreningen.

• Sven- Åke Ekeberg utsågs 1970 till ordförande i interimsstyrelsen för nybildade teaterföreningen.

• Kvarteret ”Skansen” blev överlägsna segrare i bordtennisturneringen 1975 med elva deltagande lag från socknen.

• Det allra första Kiempeloppet i modern tid ordnades 1980. Loppet passerade 14 byar och givetvis passerades ruinen efter Ola Kämpes torpstuga. Arrangerade föreningar var Emmaljunga GIK, Hästhult AIK och Vittsjö OK. 147 skidåkare startade från Emmaljunga.