Spårat

 

• Å så ä dä sönda den 25:e. Då infaller den flamsiga sommartiden då klockan ska ruckas en timme. Detta tramsiga påfund är så löjligt att det måste va ett beslut från politiker. Normaltid är det rätta och kanske kan det komma återgång till normalt beteende?

• Normalt bli det på tisdag då Hästhult AIK håller sin stämma i klubblokalen.

• HAIK:s klubbnål.

• Toner i dur kommer att flöda på Lyckåsa i Bjärnum den 29:e. Det blir toner från Vittsjö som kommer att flöda ut.

• Å sen nästa helg är det stora påskhelgen med en extra helgdag

• Kommunalstämma 1903 bevistades endast av fem ledamöter, förutom av ordföranden. De fem beslutade om full ansvarsfrihet från förra året.

• Marknaden besöktes av rätt mycket folk 1908 men endast fyra vagnslaster kreatur avsändes. Ordningen på marknaden var god men en person blev häktad efter slagsmål på bykrogen.

• Den 20:e infaller eller inträffar Vårdagjämningen. Det sägs att då skall dagen var lika lång som natten är kort. Det är nätt o jämt att denna dag hinner etablera sig innan den tramsiga sommartiden infaller. Skall sommaren bli en tisdag i år?

Alla är nog tacksamma att det ännu! inte kommit så mycket snö som år 2011!

• Å sen på onsdag har MHF samling i Bygdegården, Bjärnum. Kvällen kommer att gå i mystikens tecken.

• Å sen på lörda blir det stora Vårmarknaden i Emmaljunga Folkets hus. Det är fastighetens byggnadsförening som inbjuder till samling vid vårträdens grönska?

• Fördelen är stor att vara bosatt långt borta från Jönsaholm. Ännu bättre hade det varit om kulturorten Vittsjö hade varit fristående kommun! Det var bättre förr! Nu vet den så kallade ledningen inte om det är politiker eller tjänstemän som beslutar?

• På tisdag den 13:e har Arnes Motor öppet hus. Då kommer det senaste inom skogs-, och trädgårdsnäringen att visas.

• Den 15:e blir det åter sopplunch i församlingshemmet. Då kommer vältalige Ingvar Larsson att berätta om sina upplevelser med lägerdeltagare från Tjernobyl.

• Å sen på lördag den 17:e kommer Calle Präst att sälja prästost i Vittsjöhallen. Samma dag är månen på himlavalvet markerad som helsvart.

• Bilden visar uppvaktningen på Ola Kämpes 100 års dag.

• Den 21 mars 1903 fyllde Ola Persson Kämpe 100 år. Han var den första inom församlingen som uppnådde denna höga ålder. Han blev storartat hyllad sin sin högtidsdag.

• Vittsjö socken kommunbibliotek erhöll år 1908 ett statligt anslag på 46 kronor.

• I skogarna intill Oretorp upptäcktes 1908 en flock med nio älgar.

•Jag hoppas Bondepraktikan har fel. Det var minus 9- 11° kallt Pedernatt. Om praktikan fortfarande gäller skall det bli kallt 40 nätter framåt! Inte nog med detta! Den 9 mars infaller ”40 Martyrerna”. Vädret denna dag är även vägledande för väderleken 40 dagar framåt! Gäller Bondepraktikan även i dag? Fullmånen ger kanske utslag?

• Det är dags att boka in den 1 september till medborgarhuset. Då blir det den årliga Spelmansstämman med spelmän från södra delarna av det som fortfarande kan kallas Sverige.

Skaran som för några år sen fyllde medborgarhuset med musik.

• Den 1 mars klockan 19 blir det storslagna programmet ”Hela kyrkan sjunger” i Emmaljunga församlingshem.

• Sen är det lördag den 3:e. Då har Fornminnesföreningen i Bjärnum sin stämma i museet. Under fikarasten är utlovat underhållning.

• Å sen börjar vårkänslorna?

Omtyckte och uppskattade skolläraren Olof Kulldorff.

• Tacksamma elever uppvaktade sin lärare Olof Kulldorff på hans födelsedag 1903. Han fick en prydlig papperskorg samt en papperskniv med ingraverat namn.

• Missväxt och andra umbärande rådde i Norrland 1903. Därför avsändes tre järnvägsvagnar med potatis, hö och halm samt 53 säckar spannmål. Tidigare hade avsänts 140 kronor till ekonomisk hjälp.

• Räddningsstyrkan, brandvärnet i kulturorten har kamratstämma den 20:e. Denna styrka är ständigt beredda att ge hjälp då någon drabbas. Det är en trygghet att hjälp finns inom området.

• Den 21:e har MHF sin månadssamling i Bjärnum.

• Enligt tillförlitliga uppgifter blir det enbart en åkare från Hästhult AIK som deltar i årets Vasalopp, nämligen LES från Korsahåla! Lycka till den 50:e målgången! År 1978 blev han bästa Skåning i det gamla loppet.

LES från Korsahåla.

Den 74 åriga kvinnan greps inte av panik 1973. Det började brinna i kylskåpet och då ringde hon elektrikern. Sen ringde hon brandkåren. Sen räddade hon sig ut då delar av köket började brinna!

• Tisdag den 13:e håller Vattenskidklubben, LRF samt Hushållningsgillet sina stämmor.

• Den 15:e klockan 11.50 börjar årets första sopplunch i församlingshemmet.

• JUF stugan var verkligen fullsatt då revyn: ”Bara på skoj” framfördes 1954.

• Väghållare sträckan Boalt- Hultatorp ansökte 1903 hos häradsrätten om bildande av en vägförening på aktuell sträcka.

• Ett körlag bildades 1908. Det var lantbrukarna i byarna Kämblehöjalt till Hultatorp som bildade laget för transport av grädde till mejeriet.

• Det var kri(g)stid 1918. Utöver kupong från ransoneringskort kunde blodpudding inköpas på samma plats som tidigare.

• Årsmötens tid är inne. Några har klarat av medan andra kämpar för att finns godvilliga funktionärer. Närmast tillhands är hembygdsföreningen med kunnige och humoristiske Anders Ödman som gästtalare.

• 1973 var det åter samling av försäljare av skinn från naturens blodtörstiga villebråd. Ett skinn från tätpälsad rödräv kunde kosta 100 kronor.

• Det berörde inte enbart Vittsjö utan hela landet 1978. Det var då den tystlåtne Ingemar Stenmark blev världsmästare på slingeråkning.

Karl-Eve Lunnergård som verkligen värnade om sin bygd.

• Karl -Eve Lunnergård blev ny ordförande för Centeravdelningen 1978. Utan tvekan är han den politiker som kämpat kraftigast för kulturorten. Tänk om nuvarande så kallade politiker hade haft samma moral. Då hade det inte varit sådant hie som det är i dag.

 

• Vecka 5 gör sitt intåg med varierande väder. Ena dagen flera minusgrader och nästa dag lika många och ännu fler plusgrader. Bondepraktikan säger inte så mycket om denna tid. Det är de sista dagarna från förra året som bestämmer väder och vind.

• Det stormade även efter julstormen 1902. I början av januari månad 1903 tog stormen med sig badhuset till ”främmande land” österut.

• 64 elever deltog i hushålls- och konserveringskursen 1913.

Donatorn Anton Andersson.

• I början på året 1923 offentliggjordes testamentet från Anton Andersson till Vittsjö kommun.

• Snickeriskolan erbjöd 1903 fri undervisning. Elever från Kristianstads län kunde erhålla stipendier med 1 krona per arbetsdag. Maximalt 50 kronor.

• Kan det möjligen va Bondepraktikan som styr väderleken vid månskifte? Kanske har det ett visst samröre? I så fall kommer nästa vinterknäpp med snö den 14- 15 februari?

• Tystnaden var total vid eventuellt firande av 150 år! Den 17 januari 1868 beslutade kommunalstämman att överta Folkbildningsvännernas bibliotek som varit verksamt några år. Den 17 januari räknas alltså som bildande av Vittsjö bibliotek.

• I dag finns tidsenliga biblioteket i detta verkliga kulturhus.

• Antalet hästar i socknen hade 1973 minskat till 82 från 109 år 1968. Vid räkningen 1973 fanns det i socknen 1 354 nötkreatur, 926 svin, 31får, 1921 höns samt 2 kalkoner.

• Einar Sundberg blev åter ordförande i GIK 1973. Han återvaldes efter något års frivilligt entledigande.

• ”En svår scharlakans-epedemi grasserade inom Wittsjö socken 1893. Jernvägsläkaren anbefallde att alla jernvägsvagnar som trafikerade Hessleholm- Markaryd, samt alla väntsalar skulle genomgå daglig desinfektion”. Två tågsätt i vardera riktningen trafikerade dagligen linjen.

• Herr Förvaltaren F. W. Spendrup annonserade 1893 att allt inre och yttre lösöre skall försäljas på auktion. Auktionsförrättare var t. f. Kronolänsman S. A. Krook.

Detta är vad som finns kvar av ångsågen i Björstorp som byggdes upp 1903.

• Efter Julstormen 1902 var det flera ångsågar som byggdes upp i trakten, bland annat i Björstorp och Gundrastorp.

• De första dagarna på år 1908 noterade -22º på flera platser.

• Så har då det nya året med ordningsnummer 2018 infallit även i denna kulturort. Ingen vet vad det har att bjuda på.

• Hotell Solhäll inbjöd 1973 till dans på Trettondagsafton. Gravad lax, kyckling samt glass och kaffe ingick i priset på 25 kronor.

Ingen kunde undgå annonsen om förnöjelse på Solhäll!

• Hundägare uppmanades 1973 att begära inbetalningskort för erläggande av hundskatt.

GOTT NYTT 2018 !

• Först ett gott 2018. Förra året var väl lite si med! Nya året kan alltid bli bättre fast det var kanske ganska bra 2017?

• Visserligen kom det lite kraftiga vindbyar i julhelgen men det var inget mot den stora Julstormen 1902. Både Gudrun och Per var i lä vid sådan jämförelse. Ögonvittne till Julstormen har det redogjorts på denna sida 2012. Det var Arvid Nilsson och Olga Pålsson som berättade om sina upplevelser.

• Även stormen Per ställde till förödelse i skogarna. (bilden)

• Nyårsafton 1932 annonserades att folkskolläraren Sigfrid Tyrberg hade ingått förlovning med fröken May Karlsson,Vittsjö.

• Andra världskriget hade upphört 1945 men ända till 1947 fanns ransoneringskalender. Då fick varje person inköpa ett kilo socker som skulle vara tillräckligt i fem veckor. Dessutom var köttvaror ransonerade med poängberäkning. Tiden var inne för handel med ”svarta grisar”. Vid den tiden kontrollerades djurbesättningarna hos lantbrukarna. En person fick tillstånd att slakta en gris. Då tillsyningsmannen kom för kontroll var det två högerhalvor gris som fanns för kontroll!

• Allra först en julhälsning till alla trevliga läsare av ”Spårat”. Jag önskar dig och dina nära en verkligen JULFRID med det som tillhör helgen! Ha bra helger.

• Källarmästare Göte Bengtsson var 1977 ledare för tio män som skulle lära sig grunderna i lagning av mat. (Göte Bengtsson var bland annat kock på Vita Hästen i Ekholmen).

• Supporterklubben inom GIK byggde en lekstuga 1977 som sedan lottade ut till en vinnare.

På den tiden, 1977 fanns det söndagsskola i Hästhult missionshus. Det var omkring dussinet elever som höll julfest. Numera är missionshuset en lagerlokal.

Hästhult missionshus som avkristnades samt såldes som lagerlokal 1991.

• Kommunalstämman beslutade år 1902 att Axel Andersson skulle få tillstånd att idka handel med explosiva varor i krutkällare. Denna krutkällare byggdes 1896 och var i bruk till 1949.

Bilden, Krutkällaren finns bevarad ännu i dag.

• Kommunalstämman beslutade 1912 utan votering att höja barnmorskans lön från 400 kronor till 550 kronor.

• Håkan Björklund annonserade 1917 att köpa en begagnad ristuggningsmaskin. Dessutom sålde han 6 000 kilo morötter.

• Brandkåren och frivilliga kallades till brand 1922 genom klockklämtning. Vittsjö parkettfabrik vid Lehultsvägen brann ner till grunden. Tyfon anskaffades tio år senare.

• Kyrkstämman uttalade sig 1922 för uppförande av mellanskola i Emmaljunga för Björstorps skolrote.

• Luciatiden är inne och lite varstans kommer ljusbärare att framträda. Några arrangörer har redan firat men det blir fler i veckan som nu är inne.

• Landsbygden avfolkas. Detta är anledningen till att söndagsskolans julfest i Hultatorp är inställd Juldagen. Det skulle blitt den 130:e julfesten för söndagsskolan.

• Denna bild är från Hultatorp söndagsskolas 100:e julfest år 1987. F v Enok Nilsson, Hjalmar Olsson, Paul Persson, Conny Lindborg, Erik Forsback samt Josef Nilsson vilka samtliga varit elever i söndagsskolan.

• Bondepraktikan förtäljde att när alla kända vattenhål var fyllda så kommer frosten. De kända vattenhålen är till stor det bortglömda men den rikliga nederbörden borde ha fyllt alla tillgängliga vattenhål.

• Vid kyrkofullmäktiges sammanträde före julhelgen 1982 nyvaldes Anders Joelsson till ordförande. Han efterträdde Gustaf Svensson som haft uppdraget under många år.

• Den hektiska tiden närmar sig med lucia- och jultraditioner. Den 6:e i årets sista månad har MHF samling i Bjärnum med gröt och skinka.

• Samma dag den 6:e är det boksläpp för pressen i Farstorp och den 9:e blir det offentligt boksläpp i Farstorp församlingshem. Det blir Lindberg/Nilsson som ger ut ytterligare en skrift om Farstorp. Klockan 14½ kommer OBON att kåsera.

• Den 10:e söndag, blir det Julens sånger i kyrkan klockan 17. Detta är en tradition sen 1978 då klockare Curt drog i gång. Det lär alltså bli 40:e året med denna högtid.

Detta är sångarskaran som sjöng vid Julens sånger 2013.

• Till agent för Norra Skånes Häst- & Nötkreatursförsäkringsförening utsågs 1902 Olof Olsson i Gundrastorp.

 

• Tidigare har omtalats att årets julmarknad i Emmaljunga blir i Folkets hus lördag den 2/12 klockan 13-17. Förhoppningsvis kommer även boende i Vittsjö norra att finna vägen dit!

• MHF har sin julfestsamling i Bygdegården, Bjärnum onsdag den 6:e klockan 18.

• Julen närmar sig och därmed även Julens sånger i kyrkan den 10:e klockan 17. Insläpp brukar ske ½ timme tidigare. Programmet brukar bli längre och längre för varje år. Hur det blir i år är obekant?

Förra julhelgen sågs granen så lysande. Årets gran har kommit på plats.

• Julen står för dörren. Därför öppnas dörren i Folkets hus i Emmaljunga den 2 december för årets julmarknad.

 

Här öppnas dörrarna på vid gavel den 2 december.

• År 1912 förrättades vägsyn på byvägen Boalt- Hultatorp samt vägen Mörkhult- Lönsholma. Dessutom var det samma dag vägsyn sträckan Björkholm- Rommentorp. Samtliga boende utmed vägsträckningen samt de som nyttjade vägen fick tilldelad viss sträcka som skulle grusas varje år samt hållas i skick.

• Margarethe Lassen öppnade matvarubutik med hemlagat år 1912 i fröken Jonssons villa nummer 25.

• Vittsjö spannmålsaffär köpte hafvre år 1922 till gällande dagspriser. En vecka senare sålde samma affär billigt mjöl.

• Förslaget om sänkning av Kraxasjön diskuterades åter 1927. Förslaget fanns att sänka sjön 150 centimeter för landvinning. Vid fortsatt planering framkom att landvinningen var minimal då sjöbotten var tämligen stensatt.

• Biskopen i Lunds stift, med rötter i Vittsjö återvände i söndags. I kyrkan visade han upp sig i biskopens skrud med mitra och kräkla. Sen berättade han om sin barndoms upplevelser i kulturorten.

Klanen Tyrberg som käkade ”äggakaga”: Ingrid Tyrberg, Marianne Tyrberg, Johan Tyrberg, Karl Johan Tyrberg, Anna Karin Bengtsson med make.

• Kyrkliga syföreningen har sin försäljning i församlingshemmet på måndag den 13:e med början klockan 18. Calle Präst medverkar.