Spårat

• Omdisponering ska ske i Prästgården. Prästernas residens flyttar några trappsteg uppåt med utsikt över Vittsjön. Ia flyttar expedition in i tidigare kyrkoherdens ämbetsrum och komministerns ämbetsrum skall inredas till samtalsrum.

Här kommer kyrkoherde Stefan Dahlström att ha sitt ämbetsrum.

• Hembygdsföreningen har sitt årsmöte i församlingshemmet tisdag den 4 kl 18. Sånggruppen underhåller och Siv Liljeqvist kåserar om sin senaste bok där hon berättar om bygden på 1940-1950 talen.

• Söndag den 9:e har föreningen Emmaljunga Folkets hus sitt årsmöte klockan 16 i just Folkets hus.

• År 1915 hölls en återblick från förra årets Bondetåg till Stockholm. 60 tidigare deltagare i tåget hade samlats till återblick. Sammankomsten avslutades med animerad supé.

• De röda snöpinnarna utmed trafiklederna talar om att vägbanan slutar här! Ingen snö föll och lär inte falla denna säsongen. Men praktikan antyder att första halvan av februari månad skall kylas ner med gammaldags vargavinter?

• Det är inte kåsören som bestämmer när julgranen ska ut! Innan avverkningen fullgjordes blev det ett bevis på gröna kådsmakande barr!

Bara tre centimeters skott! Sen var det slut!

• Skolstyrelsen beslutade 1965 att bevilja folkskollärare Agda Svensson pension. Länsskolnämnden meddelade vidare att antalet lärartjänster inom kommunen skall vara åtta folkskollärare samt fem småskollärare.

• Gottfrid Kronvall nyvaldes till ordförande i pensionärsföreningen.

• En rörelsehindrad man innebrändes vid en villabrand i Lilla Frösboholma 1970.

• Vid denna tid 1970 påbörjade konstnär David Ralsgård den pampiga fondmålningen i församlingshemmet.

• På den tiden 1975 var det numismatiska intresset stort. Intresset var påfallande då lokala föreningen hade utställning av mynt.

 

 

• I dag söndag den 19/1 kl 16 kommer Stefan Dahlström att installeras som kyrkoherde i pastoratet. Installationen sker i Verum kyrka.

• Å sen, den 21 kommer MHF att hålla sin årsstämma i EFS stugan kl 19. En medlem som varit föreningen trogen i 70 år får den attraktiva nålen.


Veteranmärke för 70 års medlemskap delas ut.

• Skräddare Carl Christensson, Havraljunga sökte år 1905 en skräddargesäll.

• AB Vittsjö parkettgolv beslutade 1920 att öka sitt aktiekapital med 50 000 kronor totalt till 100 000 kronor.

• Nytt år och nya föresatser. Nyårslöftet är att inte ange något sådant. Av erfarenhet vet jag att sådant löfte kan jag troligen hålla?

• För kännedom meddelas att en äkta Göing är en korsning mellan en räv och Smålänning! Tänk så många sådana korsningar det finns i landet.

Den välbesökta Snapphanen i Verum får gestalta en Göing.

• På den tiden 1970 fanns det tjock is på vattensamlingarna. Så var det på Pickelsjön. Då arrangerade MHF träning på is på en några hundra meter lång upplogad bana.

• Sten Haraldsson blev 1970 nyvald ordförande inom GIK.

• 987 abonnenter var 1975 anslutna till telefonstationen i Vittsjö. Under förra året en ökning med +49 abonnenter.

• Fyra skidåkare från Grönland tog hand om fyra första placeringar i 15 klasser vid ”landskamp” i Emmaljunga 1980. 20 av de tävlande kom från Grönland! Övriga deltagare kom från Danmark och södra Sverige.

• Lördag den 11 januari klockan 11 blir första ”officiella” visningen vid minnesmärket vid Höjalen. Trappan har moderniserats och ny ekstubbe har kommit på plats. Skotske lokalpatrioten de Gouret Litvhfejld har med hjälp av Arne Forsell samt medhjälpare ordnat med alla detaljer till visningen den 11 januari.

Den nya trappan till minnesmärket propellern.

• Nyårsdagen 1975 hölls gudstjänst i Emmaljunga församlingshem där Andreas Rosén döptes.

• Avisan meddelade att den 1 januari år 1900 fanns det 2 185 boende i församlingen, en minskning med -18 personer. Fem år senare fanns det 2 182 boende i området och ytterligare fem år senare var det 2 188 boende i församlingen.

• Förbudsomröstningen 1910 angående förbud mot sprithaltiga drycker samlade 1.9 miljoner röstande för ett förbud medan 17 000 röster var emot sådant förbud.

• Först en rättelse på årtal. Det var 1954! eller 1953! och inget annat år då elektriska strömmen kom till Bröna by, berättas det via mail. Då blev Bröna by upplyst på årets längsta mörka natt.

• En avisa förmedlade inga större händelser under natten: En man skjuten i en närliggande stad..! I dagens brutala verklighet räknas inte skott mot en människa som större händelse! Vart är vi på väg? Vem bär yttersta ansvaret för dessa våldsdåd?

• På tisdag klingar 2019 ut och ett nytt decennium tar samtidigt sin början. Även om det varit förhållandevis bra detta år kan det kanske bli ett ännu bättre år 2020!

Snön ligger kvar på julkärven, Gulsparvarna håller till i skogen och inte i samhället.

• Nyårsbönen i kyrkan på Nyårsafton börjar klockan 16. Gästmedverkande blir Per-Inge Enocsson från Vankiva. Dessutom medverkar hemmafolket Stefan och Mats.

 

• Telemasten vid Hästhult telefonstation har monterats ner. Detta är kanske bara början till avvecklingen? Eller går det framåt med signaler i marken eller i luften? Långt tillbaka i tiden sändes röksignaler från en lappkåta!

• Formationsflygningen fick inte den route som var planerat. Julgransflygningen passerade luftleds en mil väster om Vittsjö.

• Julottan i kyrkan 1904 var förlagd till kl 1 e.m på Juldagen. Då fanns ensamme prästen i Bjärnum där han höll julotta på morgonkvisten och sen åkte han till Vittsjö.

• Norra Skåne hade 72 prenumeranter år 1904 i Vittsjö medan Emmaljunga hade 25. Hessleholms Tidning hade 45 prenumeranter. Kommande år kostade då Norra Skåne 3:25 i prenumeration.


Detta var en gång församlingens fattiggård i Kristenstorp.

 

• Servicekontoret är på upphällningen likaså Fritidsgården. Längre tillbaka drogs närpolisen in. Det talas om sparpaket! Ett sätt att spara vore att placera kommunalråd på servicekontor. Där gör de kanske någon nytta eller orsakar mindre skada?

Detta är Norra Skånes första (prov)nummer.

• Den 90 Luciafesten arrangeras i Emmaljunga Folkets hus lördag den14 klockan 15. Utöver luciatåg blir det också annan underhållning samt lussefika.

• Lussefirandet fortsätter på söndag. Då blir det luciafest i Verum kyrka kl 16 samt i Emmaljunga församlingshem kl 18.

• Den siste haren jag sköt slog jag ihjäl berättade Anders Olsson, Lönsholma år 1889. På väg till kyrkan mötte han en skuttade hare. Han kastade sin spatserkäpp mot haren som träffades och haren föll ner död. Jag var ”holiga” säker på att träffa berättade Anders Olsson. Anders var son till 100 årige Ola Kämpe, samt Berton Bengtssons, Björkholm mormors far. Anders var född år 1832.

• Luciafesten i Emmaljunga lördag den 14 december klockan 15 blir som vanligt i Folkets hus och ingen annan plats!

• Det nya bladet i almanackan visar årets tolfte månad med tre veckor tills dagsljuset töjer ut mörkret.

• Luciafirandet närmar sig med framträdande på flera platser. Det är en fördel att det många lussefirande har minskat från gången tid. Då skulle varje förening, oavsett hur liten den var, ha ett eget firande. Emmaljunga Lucia fortsätter att visa upp sig i Folkets hus. I år bli det den 90:e luciafesten. Tala om tradition! Det är i de mindre byarna som något stort händer.

Denna luciatablå med följe framträdde i Folkets hus för fem år sen.

• Julens sånger och musik kommer att flöda i kyrkan den 8 söndag kl 17. Tidigare har det varit ett mastigt program på nära två timmar. Kanske är det bekymmersamt att dra ett streck?

• Samarbete och samförstånd är bra. Julskyltningen i Vittsjö blir den 1 december medan skyltningen i Bjärnum blir den 8 december. Den som kan minnas tillbaka ett större antal år kan erinra sig den stora tillströmningen till Fiskhallen. Där stod Severin Svensson i källaren och metade upp ål efter ål!

• MHF har sin månadssamling i Bygdegården, Bjärnum på onsdag kl 19. Dit kommer även Thomas Johnsson som visar bilder från Jordanien.

• Samma kväll, onsdag kl 18 blir det jul/marknadsauktion i Emmaljunga församlingshem kl 18. Programmet blir lite annorlunda än tidigare år men Jan Rosén håller i klubban å sen blir det sång samt annan underhållning som bjuder till trevlig kväll med Karins goda kakor.

• Julgranen vid Bäckabro har lyfts på plats. Tänk om sektionsbefälhavare i Jönsaholm revir lyssnat och tagit fasta vid löftet för tio år sen! Då hade det funnits en rotfast äkta svensk gran på plats år efter år!

• Julfirandet nalkas och en försmak av denna högtid blir det i museet lördag den 23. Julfika, pepparkaksbak samt musik finns på programmet som börjar klockan 14.

OBS. Ändrad tid! På söndag den 24 håller kyrkoherde Carl-Olof Danielsson sin sista gudstjänst kl 10 som kyrkoherde i pastoratet.  Samtidigt tillträder tf kyrkoherde Stefan Dahlström sin tjänst. Officiellt tillträde sker den 1 december.


Carl- Olof Danielsson som snart slutar sin tjänst som kyrkoherde.

• På måndag 11 i 11 kommer vittsjöpågen Krister Lindkvist tillbaka från Agunnaryd för att visa filmer från gången tid. Det blir filmer som hans fader Oskar Lindkvist sparade till eftervärlden. Nostalgin börjar i församlingshemmet klockan 19 med en 50 lapp i entré.

Kanske kommer denna bild på duken i församlingshemmet?

• Månadens sopplunch i församlingshemmet blir på torsdag kl 11.50. Då kommer Anders Thall att berätta om Damallsvenskan. ”Vi hänger med”, en kavalkad från damfotbollens början i Vittsjö.

• På kvällen kl 18 blir det färd till sockenstugan i Röke. Där kommer Sven Ingvar Bengtsson att visa bilder från resor till Ukraina samt från läget i Broby under sommaren.

• Vid denna tid nästa månad är det Advent!

• Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkände 1904 nya vägen mellan Snickaretorp och Vittsjö. Därmed togs den gamla vägen via Skinnkjortlaliden bort.

• År 1909 meddelades att nya skiljemynt var på gång.

• Den 6 november är det Gustav 2 dagen. Det hände så sent som på 1940 talet att läraren tvingade sina elever, oavsett väderlek, vandra upp till minnesstenen. Där hyllade läraren ”hjältekungen” som utfört så många bravader. Vid senare års minneshögtider har dessa skett till minnet av de stupade soldaterna. Mördaren, sabotören och mordbrännarens namn har undvikits i dessa samlingar.

• Under helgen vistades vi norrut och blev bjudna på ortens pizza. Inget går upp mot Blå husets pizza i kulturorten. Dessutom skall Boxholm ost försvinna då företaget är uppköpt.


Tiden står stilla utomhus men inne i pizzerian rullar verksamheten vidare.

• Efter en tids någorlunda lugnt på inbrottsmarknaden har det blossat upp igen. Under mörka tiden har fönster brutits upp och intrång har skett fönstervägen. Grannsamverkan var aktuell för några år sen men vaksamheten har minskat. Anteckna bilnummer som inte hör hemma i omgivningen. Ge akt på skummisar. Ring om du misstänker mörkrets gärning. 114 14 vid misstanke, 112 vid akut!

• Efter tre voteringar beslutade kommunalfullmäktige 1959 att anslå 5 000 kronor till framdragande av högspänningsledning till Svenssons sågverk i Hästhult.

• Nu har normaltid infallit under din djupa nattsömn. Du har väl ruckat klockverket en timma åt rätt håll?

• Nästa helg i elfte månaden är en långhelg då även lördag är en röd dag. Helgen högtidlighålls både som gravsmyckningsdag och högtider i kyrkan. Denna högtid har firats sen medeltiden.

Förra året var det släktträff vid gravsmyckningen.

• Det är allmänt känt att politiker saknar omdöme och nu ställer sig en professor i samma led. Denne av högre rang föreslår att bensinpriset skall fördubblas för att minska antalet körda mil i landet. Naivt. Trots högt pris använder bilägaren sitt fordon för nödig transport. Vem kör drivmedelsslukande fordon enbart för nöjes skull utan att ha ärende?

• Nästa sönda, den 29 sägs att Sommartid skall upphöra. Det bästa hade varit om den aldrig inlemmats i almanackan! Det drabbar givetvis oss sydlänningar men det är nog värre ställt för lappmarken där sameskötande renodlare skall vänja hela renflocken till andra tider?

• Förhoppningsvis beslutar eländiga unionen (EU) att normaltid skall gälla tills vidare!!!

• Det är kris för vittsjöBladet! Efter nyår finns inte Jenny Alm kvar på servicekontoret som kommer att avyttra denna service. Ett av problemen är att VittsjöBladet kommer att upphöra. Det är Jenny som haft ansvaret för denna för bygden nödvändiga information. Det är nu upp till dig som föreningsmänniska att tänka till! Du som infödd Göing eller känner bygden kan ta på ditt ansvar att informationen fortsätter. VittsjöBladet utkom 1995 och förnyades år 2000. Alla pensionärer har inte tid. Inte jag heller! Men jag kan ta mig tiden att vara förmedlande länk mellan intresserade. Hör av dig till Ebbe.

• På måndag återupptar Sockengillet i Röke specialiteten att servera bottegröt. Nu har ingredienserna åter framtagits för den uråldriga rätten.

• MHF i Bjärnum Vittsjö har månadssamlingen onsdag den 16 i Bygdegården, Bjärnum. Dit kommer Gun-Britt & Bo Malmberg som svarar för underhållningen.

Sten Johansson vid tidigare förrättning i Vittsjö.

• Söndag den 20 blir det årliga hemvändardagen med början i kyrkan kl 11. Sen blir det ”äggakaga” i församlingshemmet. Dit kommer emmaljungabördige prosten Sten Johansson som berättar. Föranmälan till ”äggakagan” senast den 15 till Boel 0451 230 48.

• Oktobermarknaden 1894 var välbesökt av både folk och kreatur. Ordningen på marknadsplatsen var synnerligen god men så var inte fallet på den närbelägna gästgivaregården. En provisorisk finka anlades där inhysehjonen samlades för tillnyktning.

• Handeln med nötkreatur vid oktobermarknaden 1904 var livlig. Sju järnvägsvagnar med 70 nötkreatur avsändes söderut.

• Postföring skall ordnas varje vardag sträckan Vittsjö-Verum-Vittsjö. Gäller från 1 januari 1925.

• Så kom det ett utmanande brevkort! Där angavs att tid var bokad för besök fast jag inte är kund hos företaget. I den händelse att uteblivning sker kommer jag att debiteras tiden! Kallas sådant marknadsföring eller vilseledande information eller... ?


Betala om du inte hör av dig!!

• Kyrkvärd Gustaf Andersson tilldelades Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj för lång och trogen tjänst. Utdelningen skedde 1964. Medaljören hade varit kyrkvärd, ledamot i kyrkorådet samt kyrkokassör i mer än 30 år.

• De äldres dag firades 1969 med 150 församlingsbor som uppnått minst 70 års ålder.

• På sommartiden är det blixt och dunder och på hösten är det husförhör. Så ljöd den gamla vitsen då husförhör var en plåga för befolkningen. Numera är det mer ett trevligt samtal inom bibelns värld. Så blir det på måndag den 30:e kl 19 i Hultatorp skola. Dit kommer Calle Präst till en gemytlig sammankomst.

• Har du matbutiken färdig att användas till besökande fåglar när vinterknäppen kommer?

• Orgelkassan behövde pengar till en ny kyrkorgel. Kollekten en söndag 1904 uppgick till tolv kronor.

• Grannarna vid Ramnsjövägen- Waldaus väg träffades åter till grannträff. Första försöket skedde 1989 men tog rejäl fart 1991. Sen har det varit årliga träffar med grannar som värdpar. I år var det Sonja & Jan som upplät villan till knytkalas. Upp emot 20 grannar samlades till trevlig träff inom åldersgrupp 3-96 år,

Två generationer grannar vid samma bord.

• Sen en månad tillbaka har jag haft ”luftledes” kontakt med yttervärlden. Telefon och data förmedlas i luften och det funkar perfekt efter några mindre justeringar. Samma fasta telefonnummer och ingen faktura för ringda samtal. Alla tjänster är inräknade till en total kostnad av 509 kr/mån. Den dan fibernätet är inkopplat klipps kopparledningen, tidigast om 18 månader i tätorten. Då, när den tiden är inne har säkert ett nytt system kommit för att erövra de nergrävda fiberledningarna.

• Höstdagjämningen infaller den 23/9. Då skall dag och natt vara lika långa/korta. Sen kortas dagens timmar ända fram till den 22/12. Sen börjar natten bli allt kortare. Då ser vi fram mot ljusare tider.

• Å sen den 29:e är det familjegudstjänst kl 10. Samtidigt blir det Söndagsskolans dag, som det kallades på dåtiden. Röke Blås har blåst färdigt varför de stannar hemma. Första gången de tog täten vid denna högtidsdag var 1985. Då fanns det sju? söndagsskolor i församlingen. Söndagsskolans dag började firas 1965.

• Höstens första sopplunch har bokats till torsdag den 19 i denna nionde månad. Utöver Eva & Svens delikata måltid blir det visning av kyrkans textilier med kyrkoårets färger. Klockan 11.50 blir det Glädjens Herre å sen serveras soppan.

• Här i församlingshemmet blir det sopplunch på torsdag.

• Från stor ”bondeorganisation” meddelas att det är ollonår vilket gynnar vildsvinens tillväxt.

• Resan mot det förlovade landet i väster avbröts i England 1984. Två utvandrare från Wittsjö återsändes till hemorten sen de drabbats av delirium tremens.

• Smeden Berg i Amerika återvände till sitt hemland 1904 och köpte då Spånghuset, Han hade inga bröstarvingar varför han testamenterade 1 000 kronor samt ett torp till sin hushållerska. En grannkvinna som varit till stor hjälp erhöll 500 kronor.

• Oretorp annonserade efter mejerska till ett mindre ismejeri 1904. Platsen var ledig den 24 oktober. Detta datum började den gamla friveckan som var gällande till 1926.

• Torsdag den 5/9 kl 09 blir det kyrkresa till småländska nejder. Karin Persson ordnar och visar vägen till bl a Hamneda, Vill du delta i måltid så måste du anmäla detta per tel 0730 651 967 el 0451 236 50. Du tar med dig förmiddagsfika. Se vidare Kyrknytt/VittsjöBladet!

• Året var 1999 då denna grupp blev upphovet till Spelmansstämma.

• Sen har det aviserats om årets Spelmansstämma den 7 sept, den 21:a i ordningen. Högkvarteret för tonernas flödande blir i Medborgarhuset. Där kommer toner att flöda i varje vrå.

• Det kostade 25 öre i fraktavgift att sända 10 kronor från Vittsjö till Strömsnäsbruks Pappershandel år 1928. Sannolikt fanns pengarna hos mottagaren dan efter! Detta var innan PostNord kom in i bilden.