Spårat

 

• Åter igen har lurendrejardagen förflutit. De flesta av aviserna har försökt tala om braskande nya nyheter som om de varit nyheter.

• År 1889 var det ett genmäle i Hessleholms Tidning. I genmälet förfasade sig insändaren över det mesta som hänt. Han jämförde skribenten i insändaren med ”qvacksalvare med förfärliga bölder”.

• Redan 1894 ordnades extratåg till marknaden. Dåvarande resa från Hessleholm till Vittsjö tog en timme i anspråk.

• Omkring 40 polacker passerade Hessleholm 1904 på väg till torvindustrin i Emmaljunga. Dessutom medföljde ett tiotal fruntimmer.

• Gästgiveriet hade råkat i onåd hos kommunens beslutande 1909. Det ansågs att gästgivaren har utskänkning på olaglig tid. Kommunalstämman begärde hos K. bfhde att utskänkning inte fick ske på sön- & helgdag samt på torg- & marknadsdagar samt då sparbanken hade sammanträde, eller då större folksamlingar fanns i närheten.

• Efterlysning: Jag saknar, och jag behöver låna ett kartblad över nordvästra delen av Vittsjö socken (grönsaksbladet). Har du sådant blad så hör av dig. Tack!

• I dag gäller nya tiden. Sommartid kallas det visst fast ännu har inte vårkänslorna slaget i blom, endast knoppaktigt! Extra jobbigt får de som har solur i trädgården. Lösningen kan va en ficklampa som ger tiden på uret! Klockan 01 är inte solen uppe! Förhoppningsvis upphör denna tid i framtiden då årets sommartid är slut?

Soluret visar normaltid även under sommartid!

• Å sen på måndag är det den anrika lurendrejardagen. Då behöver inte allt va sanningsenligt som finns i olika avisamedier. Det kan dock va sant även om det meddelats i pressen!

• Den 1 blir det firande av jubileumsår i Röke. Stark anknytning finns dock till Vittsjö.

• Den lilla men aktiva idrottsklubben Hästhult AIK håller sin årsstämma tisdag 26 kl 19. Platsen blir klubblokalen i Hårsjö gamla skola. HAIK bildades 1967.

• Skytteföreningens 42 aktiva skyttar avlossade 3070 skott under år 1903. Då var inte Skyttepaviljongen uppförd men Västanskogens sluttning mot Pickelsjön blev påfylld med blykulor. År 1909 hade antalet aktiva medlemmar ökat liksom antalet avlossade skott mot Västanskogen. Förra året avlossades 5 455 skott.

Skyttepaviljongen byggdes 1904. Sen blev det JUF stuga till 1961.

• År 1904 arrangerades åter extratåg till vårmarknaden. Tåget avgick från Hessleholm kl 07.45 f.m. och ankom Vittsjö kl 07.57. Avfärd från Wittsjö kl 06.04 e.m. Marknaden missgynnades av ihållande regn.

• En styrelse valdes 1909 för bildande av en frivillig brandkår.

• Kommunalstämman beslutade 1909 utröna om tillvaratagande av vattenkraften för viss elförsörjning till fattiggården i Kristenstorp.

• Kyrkostämman beslutade 1914 att låta uppföra en ny småskolbyggnad jämte lärarinnebostad. Kostnaden beräknades till 8 100 kronor. Det blev småskolan vid Verumsvägen.

• Hälsotillståndet är okänt hos några politiker i kommunal-fullmäktige1924? Förslaget att bilda ett kommunalförbund för uppförande av sinnessjukanstalt fick inte fullmäktiges stöd.

• Frivilliga brandkåren beslutade 1939 att medlemsavgiften skull bli en krona men överbetalning togs tacksamt emot. Dessutom beslutades att inköpa 15 par gummistövlar.

• Brandkåren utrustades med en ny brandbil 1949 med plats för elva brandmän och utrustning. Den gamla brandbilen ombyggdes till tankbil med 2 500 liter vatten. Även Emmaljunga brandkår var på bettet. Åtta branddammar grävdes inom själva samhället.

• Skolstyrelsen uttalade sig för uppförande av högstadium i Bjärnum. Åsikterna var tämligen delade där det gamla bytänkandet åter fick rotfäste.

• Tänk om teveserien ”En skall bort” hade tillämpats i Jönsaholm residens! Det kunde dubblerats med både befattningshavare och politiker.

• MHF har samling i Bygdegården, Bjärnum på onsdag kl 19. Dit kommer Svens töser med hemort i mellanskåne. De välsjungande och trevliga jäntorna är bekanta sen tidigare besök.

• Torsdagens lunch kan intas i församlingshemmet kl 11.50. Då blir det sopplunch med Eva & Sven Andreasson som kockpar. Rolf Andersson berättar om sin verksamhet som församlingsassistent och diakon i Osby.

• Sådana tält är till för lappar som sänder röksignaler och ingenting för hemvärnsmän.

• Då Arne i Malseröd kallade, då hände det också något 1974. Hemvärnet kallades tillsammans med lottor för gemensam övning som började med larm på lördag middag. Praktisk övning med gevär och teoretisk genomgång. På kvällen blev det försvar av aktuella objekt. Fram på morgonkvisten hade förplägnadslottorna nattamaden färdig för intag. Vid vissa övningar kunde deltagarantalet överstiga ett hundra.

• Hela kyrkan sjunger i Emmaljunga församlingshem på torsdag kl 19. Det blir hela kyrkokören som då låter tonerna stiga. Dessutom har utlovats unison sång.

• Kyrkokörens sångare år 2016 i församlingshemmet.

• Julstormen 1902 satte sina spår även 1903. Vid denna tid hade sju ångsågar kommit i drift och fler var att vänta. Det var stora mängder stormvirke som skulle förädlas.

• Isen brast då lantbrukaren från Snärshult skulle köra över en sjö 1909. Han ropade på hjälp och tillkomna personer lyckades rädda honom. Ingen uppgift finns om hästarna räddades. Sannolikt lyckades även denna räddning då sjöns djup inte var mer än två alnar. (120 cm).

• Försvarsviljan bredde ut sig efter Bondetåget 1914. En person sände kulstöp samt en gammal grönmålad revolver till Sven Hedin. Revolvern var i sådant skick att den kunde inte skada varken Hedin eller någon annan.

• Tonerna skall ljuda i dur i Verum på torsdag den 7 mars. Då kommer kyrkokören att leda Hela kyrkan sjunger. Programmet börjar klockan 19.

• Både LES och hans Britta stannar hemma vid årets Vasalopp. Det finns ingen anledning att fortsätta då LES åkte sitt 50 lopp förra året. Nu följer de loppet i lugn tillvaro vid Korsahåla.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1969 att förnya samtliga pensionats utskänkningstillstånd av vin och starköl till klockan 24. Tiden blev utsträckt till klockan 01 för boende på pensionaten.

• Bilden: Folkdanslaget i Vittsjö under grönskande sommarträd.

• Folkdansarna firade sin 20 åriga verksamhet med trevlig jubileumsfest 1969.

• Grus & Makadam deltog i turnering inom bordtennis 1979. Vid sista spelomgången toppade Grus & Makadam med 17 glada poäng.

• Brandmannen var hjälpsam och tuttade eld i värmepannan hos en bekant. Snart började det bolma ut rök från pannan och ett vittne larmade brandkåren. Tre stationer sände bilar och manskap till platsen 1984. Snart stod det klart att det var pannan som hade ”puffat”.

• Brandmanna-klubben samlas på tisdag för årets årsmöte. Då lämnas rapport över vad som hänt förra året samt planer för innevarande år.

• Innevarande månad är kort men dagarna blir längre!

• Avisan Norra Skåne var inte i ropet 1894. Hessleholms tidning ondgjorde sig över att en annons inte var införd i denna tidning. De hänvisade till att antalet prenumeranter i Vittsjö var 60 medan Kristianstadsbladet hade 1 samt Skånska Posten 0 prenumeranter.

• Bild bondetåget ; Den oskarpa bilden ger ändå intryck om den stora skaran på väg mot Kungl. Slottet 1914.

• Genom förbiseende presenterades inte namnen på Bondetåget deltagare 1914: Erik Bengtsson, Björstorp, Viktor Anderson, Gundrastorp, Anders Björklund, Hårsjö, Martin Holmgren, Vittsjö, Bror Håkansson, Bröna, Albert Jönsson, Emmaljunga, Johannes Jönsson, Emmaljunga, Oskar Larsson, Snärshult, August Nilsson, Björkefalla, Oskar Nilsson, Kvidala, Olof Nilsson, Snärshult, Leonard Olsson, Havraljunga, Carl Ottosson, Vittsjö, Anders Persson, Kraxeboda, Carl Persson, Snärshult, Carl Persson, Högholma, Janne Svensson, Höjalen, Nils Svensson, Porrarp, Lambert Troedsson, Porrarp och Paul Troedsson, Snärshult.

• Åbosonen Hjalmar Lundstedt köpte av sin fader 1/32 mantal där han började sitt yrke som stenhuggare 1914. Dessutom köpte han ett annat jordområde.

• AB Vittsjö Parkettgolf sökte två vana maskinarbetare för omgående anställning 1919.

• Det kostade 50 öre i inträde för att bevista Röda korsets basar á Vittsjö Pensionat 1924. Överskottet på basaren skall tillfalla insamlingen för anskaffande av sjukbil.

• Klockan var tio minuter före tidens början. Då stängdes porten till biblioteket i Skånes Fagerhult. Salen och andra utrymmen användes för sittplatser och var fullsatta. Historikern Gunnar Wetterberg inledde med: ”att ingen är profet i sin hemstad”! Trots att Wetterberg har sin fastighet strax intill kom det omkring 300 personer för att lyssna på rikskändisen. Trevligt och humoristiskt föredrag om Skogen. Gunnars dåvarande svärfar lärde ut mycket om skogen. Sen stack Gunnar till sydligare nejder!

• Bilen Gunnar Wetterberg samlade stor skara intresserade.

• Tidig eftermiddag i dag söndag, kl 16 har föreningen för Folkets hus i Emmaljunga sitt årsmöte.

• Å sen har MHF sin samling i Bygdegården, Bjärnum på onsdag då paret Thelander bjuder på en resa kl 19.

• Dan efter den 21 är det åter sopplunch i församlingshemmet med början kl 11.50. Programmet skall innehålla Önskepsalmer!

• Både Hushållningssällskapet och LRF har sina stämmor i Hästhult AIK:s klubbhus, Hårsjö skola på tisdag med början kl 18.30.

Två av varandra närstående organisationer håller sina stämmor.

• Glöm inte den 14. Valentin. Alla hjärtans dag.

• Slädparti ordnades 1904 från Vittsjö till Bjärnum samt åter. Efter turen blev det animerad måltid på hotellet.

• Ortens avisa förkunnade i extrablad 1909 att Anton Nilsson, Hästveda hade blivit benådad från dödsstraffet.

• Barsebäcks fiskodlingar sökte en duglig, rask och arbetsvillig dräng 1919. Hans hustru borde också vara arbetsvillig!

• Två käcka gossar sökte bekantskap med var sin vacker flicka år 1919.

• Har du sänt email till mig senaste veckan så var god sänd igen. Samma problem har uppstått som hände för en tid sen. På något sätt har gamla lösenordet kommit in. Det som är mer än fem år gammalt!!!!!!!!!!!

• Snön faller, delvis blandat med små livsavgörande droppar.. Grundvattnet är lågt och påfyllnad behövs. Tänk, många villatak och belagda vägbanor tar emot nederbörden som åker nästan direkt ut i sjösystemen. Tänk om dessa massor hade sjunkit ner till grundvattnet! Tänk så mycket dricksvatten som åtgår vid tvätt, disk och toabesök!


Dessa droppar kunde ökat mängden grundvatten!

• Beträffande servicekontoret har följande besked lämnats efter förfrågan: Besöken på servicekontor är så lågt att det har ansetts för kostsamt att behålla denna för boende behövliga service. Höj antalet besökande. Du kan kanske behöva hjälp i ena eller andra fallet?

• Snön föll med några få vintergrader. Sen kom snöregn och sen kom det inte mer! Å sen kom lite snö och mer kyla!

• Visserligen var den dödsdömde Anton Nilsson från Hästveda, men ärendet berörde hela bygden. Han blev dömd till döden 1908 för det omtalade attentatet mot skeppet Amalthea. Efter överklagande ”Till konungen” benådades slutligen Anton Nilsson år 1909. Den 26 februari utkom Norra Skåne med extranummer, 24½ som helt ägnade sig åt benådningen..

Händelsen vara så uppseendeväckande att tidningen utkom med extranummer!

• Det stora Bondetåget till Stockholm 1914 planerades ganska rejält även i Vittsjö. Med resan till Stockholm deltog 21 intresserade från Vittsjö. Manifestationen gällde bättre försvar. (Se artikel angående Bondetåget 6 februari 2014. Jordbruksminister Svante Lundkvist visade sig från en balkong på tredje våningen. Då ropade 20 000 demonstranter: HOPPA SVANTE!)

• Även Emmaljunga finns med i tabellen för idrottslig prestation. Visserligen finns Allsvenska damerna i toppklass men Emmaljunga innebandyklubb finns på fjärde plats bland åtta andra motspelare. Även Emmaljunga kan!

• Det är förvånande att en anställd med befattning hos ”Värpatorparen” vågade skriva sanningen om sin uppfattning. Den sanning som många vet men få vågar uttrycka sig. Absolut inte i tryckt form.

• Uppenbar risk finns att servicekontoret kommer att upphöra. Visa din uppskattning med denna service. Du kan säkert få den hjälp eller upplysning du behöver. Gör besök!


Blir det 50 eller 60 år som veteranmedlem?

• MHF kallar till årsstämma i EFS stugan på onsdag den 23. Sannolikt blir det utdelning av både Veteranmärke samt semlor!

• Tjugonde dag Jul passeras och då sägs julen ska va slut. Forntidens gamla traditionella och ofta påkostade julagillen tillhör dåtiden. Vid sådana gillen var det sed att nästa husmor ”måste” ha en sorts kaka mer än vad grannen hade! Nu ges inte tid att arrangera sådana träffar.

• Bilden Oskar Tollstöm omkring 1960.

• Oscar Tollström lämnade över ordförande- klubban till Oskar Svensson, Lehult vid pensionärernas årsmöte 1964. Samma år avled den omtyckta lärarinnan och söndagsskollärare Berta Nilsson (tant Berta).

• Den 1 januari 1969 tillträdde kyrkomusiker Clas Erik Sjöding sin tjänst som kyrkokantor med en skola som musikdirektör. Han var väldigt noga med sin titel. Kuriosa: Vid en sammankomst presenterade sig Sjöding som musikdirektör. Intill stod organist Helge Koch som då presenterade sig som ”bonnakantor”. Helge Koch var uppskattad som orgelspelare under lång tid i Vittsjö.

• Den 8 januari 1974 infördes ransonering på drivmedel. Ransoneringen skulle gälla fram till den 28 januari.

• Östra byalaget firande julfest med tomte och klappar 1974.

 

• Vänner (alla tre) och beundrare. Du som 26/12 – 2/1 sände mail till mig. På grund av tekniskt missöde (min dator) har inget mail kommit mig tillhanda. Du får gärna sända igen!

• Detta och kommande ”Spårat” innehåller uppgifter vart 5 år!

• Det gamla året knallade ut och det nya året välkomnades med ljus- och knalleffekter, allt medan kyrkklockorna ringde in.


Storklockan skänktes till kyrkan år 1922.

• Denna klocka ringde in år 2019. Normalt finns bibelcitat på kyrkklockorna men inte på denna klocka! Om citat funnits hade det inte varit plats till namn på kyrkvärdar och kyrkorådets ledamöter!

• Året 2018 lider mot sitt slut och det är enbart cirka 170 dar kvar till Sommarsolståndet och 80 dygn till Vårdagjämningen! Vintertiden är inte slut ännu och kyligare dygn väntas. Mars månad bedöms vara årets kallaste månad!

• Vi kommer närmare för varje dag! (20 mars)

• På detta års sista dag, och övriga år är det två nära vänner som firar. Grattis!

• Den 28 dec 1973 var det stora gravölet i Vittsjö. Inom några dar skulle Vittsjö tvångsanslutas till Hässleholm. Kommunen ordnade taxibuss från Emmaljunga, Visseltofta och Verum till gravölet. Nära inpå ett tusen personer deltog i gravölet. Då spelades upp en pjäs från 1873 års kommunalstämma med flera dråpliga inlägg. Vidare var det underhållning av lokala förmågor samt utspisning av hamburgare, öl, kaffe eller läsk. Därmed var Vittsjö kommun överkörd och tillhörigheten blev Jönsaholm residens.

• Vid kyrkofullmäktiges sista sammanträde avtackades ledamöter samt välkomnades ledamöter i det nya fullmäktige från 1974.

• Det var mindre sensation på campingplatsen 1978. Halva dussinet husvagnar fanns där besättningen firade både jul och nyår inom begränsat område.

• Året 2018 börjar närma sig slutet. Under detta år har det hänt både stora och mindre stora händelser i vår bygd samt på hela klotet. Skrivaren har försökt skildra aktuella händelser i just vår ort vart femte år. Tack för hälsningen Lotta! Några har varit negativt inställda till dessa rader men det visar att även de har läst ”Spårat”!


Här i Verum kyrka hålls Julotta på Juldagen kl 06

• Julhelgen är inne och i kyrkan blir det Julbön på Julafton kl 14. Inom pastoratet blir årets Julotta förlagd till kyrkan i Verum kl 06. Vid nyårsbönen i Verum kyrka på Nyårsafton medverkar äkta paret Terese och Mats Lunnergård med sång.

• Det stundar till ljusets förebådande högtid i Verum kyrka söndag den 16 kl 16. Det blir 17 året som denna luciahögtid ordnas av Bygdelaget med kantor ”Curre” Nilsson som organisatör. Medverkande i tåget blir ungdomar från bygden.

• Klockan 18 blir det luciaspel i Emmaljunga församlingshem också den 16. Dit kommer Kerstin Sturesson med att antal sjungande ungdomar.

• År 1963 ordnades allmän hälsoundersökning samt likadan allmän skärmbildsundersökning. Uppslutningen ansågs var mycket god.

• Dåvarande Vittsjö kommun inköpte 1963 dåvarande pensionat Hemgården.

Detta var ransoneringskortet som gällde från 1974.

• Den 15 december 1973 meddelades att ransonering av bensin, diesel och motoroljor kom att gälla från den 8 januari 1974. Då började hamstringen av drivmedel i tillgängliga dunkar och flaskor.

• Den 9 december, söndag blir det Julens sånger i kyrkan klockan 17. Tidigare år har det varit insläpp 30 minuter före. Så blir det även i år? Det blir Mats Lunnergård som håller i taktpinnen. Sannolikt blir det även framträdande av Lucia med tärnor.

• En vecka längre fram, den 16 kl 16 blir det kantor Curt som dirigerar firandet av Lucia i Verum kyrka. Två timmar senare kl 18 blir det framträdande i Emmaljunga församlingshem med Luciafölje. Här är det Kerstin Sturesson som leder programmet.


Luciatablå i Verum kyrka förra året.

• Å sen är det nära inpå med Julafton och det dessa helgdagar medför.

• Adventstiden är inne med väntan på julens ankomst. Nutidens adventsstök är nog inte så omfattande som i gamla goda tiden. Då skulle husets trasmattor skrubbas på både fram- och baksida. Årliga familjära jultvagningen i en större balja var ett nödvändigt ont.

• Den 5/12 har MHF julbord med gröt och skinka samt annat som tillhör julbordet.

År 2016 var det denna Lucia samt tärnor som gladde besökarna i Emmaljunga.

• Luciafirandet i Emmaljunga Folkets hus har verklig tradition. Den 15 december blir det 89 året som detta firande sker. Upphovet till denna tradition kom från en flicka som flyttade från Glimåkra till Emmaljunga. Hon ansåg att firande borde ske i tämligen nyuppförda Folkets hus. Så började det 1930 då nystartade NTO avdelningen var arrangör och sen har fortsatt. Numera är det Emmaljunga GIK som arrangerar sen flera år tillbaka.

• Söndag den 9 blir det Julens sånger i kyrkan på backen. Liksom de senare åren är det klockare Mats Lunnergård som sköter taktpinnen.

• Tyvärr lär det inte bli varken större julskyltning eller julmarknad i kulturorten detta år.

• Det är hög tid för Adventsgranen att komma på sin uteplats med tindrande ljus. Kanske håller grönträdet sin fägring kvar till påska?

• Adventstiden är inne med allt vad de innebär. Julens sånger och träning inför luciatågen med framträdande pågår

Julbock, modell Månsatorp klarar snö och kyla med sin ”Ullrika” päls.

• Församlingshemmet i Emmaljunga har inte enbart försäljning till förmån för fastigheten den 28 nov. Organisatör Rosén har som extra krydda lovat mindre ”mini-julbord” med tre rätter att intas. Dessutom blir det fika från Karins delikata kakbord.

• Sen börjar alla evenemang inför julhelgen. Forntidens julgris skulle slaktas för att bli blodkorv i alla dess former. Då skulle slaktgrisen ha så stor hängbuk som möjligt för att ge fett kött! Nu gäller andra former för nassarna! Även för människor!