Meddelanden

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson och Mikael Nilsson. Till styrelseersättare valdes Thorsten Arcini och Christina Malmberg.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och kurser samt bedrivit ett givande ekumeniskt samarbete med gemensam bön varje månad och mötesserier. Även i år kommer en gemensam tältmötesserie att anordnas vecka 20 där bl.a. Lena-Maria Klingvall medverkar.

VITTSJÖ. Vittsjö socken eller församling är tämligt likformat till ”höjden” och till ”bredden”. I SO till NV är längden omkring 17 kilometer räknat fågelvägen och i östlig- västlig riktning är längden omkring 14 kilometer. På någon plats skall mittpunkten finnas!

 

 

Bilden: Karl Eve Lunnergård visar var Vittsjö mittpunkt finns!

 

 

 

 

 

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Låt dina gamla glasögon komma till nytta. Lions samlar in och skickar till projektet Sight First. Du kan lämna dina glasögon i

Vittsjö: ICA, Vårdcentralen, Linden, Servicekontoret.

Bjärnum: ICA, Bjärnums Konditori.

 


 

 

Fakta om Sight First:

SightFirst-program
SightFirst är Lions mest ambitiösa och mest framgångsrika insats någonsin. Tack vare SightFirst har Lions återställt synes hos 7 miljoner människor genom gråstarroperationer, förhindrat allvarliga synförluster för 20 miljoner människor och förbättrat synvården för hundratals miljoner.

SightFirst startades av Lions år 1989 för att bekämpa blindhet som kan förebyggas. Tyvärr har 80% av världens blinda drabbats i onödan. Genom SightFirst har Lions förhindrat blindhet genom att stödja gråstarroperationer, hjälpa till att utöka ögonsjukvården på sjukhus och kliniker, dela ut synbevarande mediciner och utbilda synvårdspersonal.

SightFirst har varit både effektivt och framgångsrikt. I genomsnitt har ungefär var sjätte dollar i donationer lett till att en person fått sin syn tillbaka eller räddats från att bli blind. (Kampanjen för SightFirst gav 143 miljoner dollar från Lions.)

SightFirst hjälper speciellt barn. Tillsammans med WHO har SightFirst startat världens första globala insats för att bekämpa blindhet bland barn. Projektet skapar 30 synvårdscenter för barn runt om i världen.

Kampanjen SightFirst II gör det möjligt för Lions att utöka det fantastiska arbetet med SightFirst. Målet är att samla in minst 150 miljoner dollar för att fortsätta förhindra blindhet och återställa synen.

SightFirst-initiativ

Lions synvårdsprogram (LEHP)
LEHP är det viktigaste SightFirst-bekostade projektet i världens industriländer. LEHP är ett samhällsbaserat initiativ för information till allmänheten som uppmuntrar tidig upptäckt och snabb behandling av grön starr och ögonsjukdom orsakad av diabetes och lämplig behandling av nedsatt syn. LEHP har genomfört projekt i USA, Japan, Storbritannien och Irland, Kanada, Australien och Turkiet. LEHP har gjorts om och förbättrats i USA. Det nya LEHP för USA har ett nytt CD-ROM-format, en ny logotyp och design, en ny webbplats och har tagit fram nytryckta broschyrer. Kanske det allra viktigaste är att alla som är intresserade av ögonsjukdomar nu kan delta i LEHP, inte bara lionklubbar. Detta hjälper till att sprida information om ögonsjukdomar. Projekt för att förhindra att barn blir blinda
Ett SightFirst-anslag på 3,75 miljoner dollar bekostar barnsyncenter och utbildningsprogram i 30 länder. Programmet genomförs i samarbete med WHO. Programmet står för en bred motattack mot att förebygga att barn blir blinda

Flodblindhet/trachomkontroll
SightFirst har givit stöd till mer än 65 miljoner behandlingar av flodblindhet i Afrika och Latinamerika sedan man år 1999 inledde samarbetet med The Carter Center. Behandlingarna för flodblindhet har dramatiskt förbättrat livet för människor och samhällen i 12 länder i Afrika och Latinamerika. I Latinamerika förutspår faktiskt experter att flodblindhet kommer att vara utrotad till år 2010. Anslag till The Carter Center riktar sig även mot trachom, världens vanligaste orsak till blindhet som kan förhindras. SightFirst kontrollerar trachom bland två miljoner människor i tre länder.

VITTSJÖ-BJÄRNUM. Ge dina avlagda glasögon ett nytt liv - skänk dem till Lions.
I varje bostad ligger fullt brukbara glasögon som ägaren har "vuxit ur". Dessa kan genom Lions försorg komma till nytta i länder där behovet av glasögon är stort men möjligheterna att skaffa sådana saknas helt.

 

VITTSJÖ BJÄRNUM. Året 2010 lider mot sitt slut och vi kan skriva in ytterligare ett år i vittsjobjarnums historia. Under året har vi berättat om idrottsföreningar, många intressanta historiska Vittsjö- och Bjärnumsbor, järnvägsbommar som blockerat trafiken och en rikskänd eldsvåda. Året som gått har bjudit på många intressanta artiklar och mitt i högsommaren provade vi dessutom på att trycka ett specialnummer av vittsjobjarnum, trots att högsommaren just den dagen var utbytt mot hällregn. Men 2010 är också ett år som är lite annorlunda jämfört med de andra åren.